Kredsgeneralforsamling og kravopstillingsmøde

Dato og tid
20. april 2023 16:00 til
20. april 2023 20:00
Tilmeldingsfrist
20-04-2023 09:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Arrangementsbeskrivelse

Torsdag d. 20.april 2023

kl. 16-18 Kravopstilling til OK24 v. Rikke Josiasen, næstformand i Frie Skolers Lærerforening

Kl. 18-18.30 Aftensmad

kl. 18.30-20.00 KREDSGENERALFORSAMLING i kreds 7


Kredsgeneralforsamlingen indledes med fælles spisning på ca 30 minutter og selve generalforsamlingen starter senest kl 18:30

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden.
 5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kredsformand og kredsnæstformand
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Fastsættelse af budget.
 11. Eventuelt.
Dato og tid
20. april 2023 16:00 til
20. april 2023 20:00
Tilmeldingsfrist
20-04-2023 09:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK