Kredsgeneralforsamling i kreds 8 inkl. middag

Dato og tid
17. april 2024 17:00 til
17. april 2024 20:00
Tilmeldingsfrist
16-04-2024 09:00:00
Sted
Hotel Sidesporet
Ahlgade 1 B 4300 Holbæk
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kl. 17.00-19.00:
Kredsgeneralforsamling i kreds 8
 
Kl. 19.00:
Middag

Dagsorden til kredsgeneralforsamlingen er i henhold til vedtægterne:  

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

2. Valg af referent.  

3. Fastsættelse af forretningsorden.  

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden.  

5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.  

6. Indkomne forslag.  

7. Valg af kredsformand, 1 kredsbestyrelsesmedlem, samt valg af 2 suppleanter.  

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.   

10. Fastsættelse af budget 2024-25 samt godkendelse af revideret budget for 2023.

11. Eventuelt.

 

Vi glæder os til at se dig.

 

På kredsbestyrelsens vegne,

Lykke Svarre, Kredsformand i kreds 8 

lsv@fsl.dk / 25883015

Dato og tid
17. april 2024 17:00 til
17. april 2024 20:00
Tilmeldingsfrist
16-04-2024 09:00:00
Sted
Hotel Sidesporet
Ahlgade 1 B 4300 Holbæk
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK