Kredsgeneralforsamling i kreds 2

Dato og tid
28. april 2020 16:00 til
28. april 2020 21:30
Tilmeldingsfrist
21-04-2020 23:55:00
Sted
Regnbueskolen
Vadstedvej 101 8450 Hammel
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Der indkaldes hermed til.. KREDSGENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 28. april 2020 Regnbueskolen, Vadstedvej 101, 8450 Hammel. Program. Kl. 16.00-18.00       Kravopstilling til overenskomstforhandlinger 2021 ved  .

Der indkaldes hermed til

KREDSGENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 28. april 2020 Regnbueskolen, Vadstedvej 101, 8450 Hammel

Program

Kl. 16.00-18.00       Kravopstilling til overenskomstforhandlinger 2021 ved  
                               formand, Uffe Rostrup             
                               Krav fra FSL-klubmøderne afholdt på alle frie skoler i  
                               kredsen medbringes og drøftes på kravopstillingsmødet.

Kl. 18.00-19.30       Spisning

Kl. 19.30-                Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 1.       Valg af dirigent og stemmetællere
 2.       Valg af referent
 3.       Fastsættelse af forretningsorden
 4.       Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden
 5.       Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige
 6.       Indkomne forslag
 7.       Valg af kredsformand
 8.       Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9.       Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10.       Fastsættelse af budget
 11.       Eventuelt 

Kandidatlister til opstilling anmeldes på tilmeldingsmodulet. Forslag indsendes til kredsbestyrelsen (rikke.friis@fsl.dk) senest 3 uger før generalforsamlingen, deadline d. 7. april 2020.

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2019, budgetforslag for 2021 samt forslag til forretningsorden ses på kredsens hjemmeside.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker på kredsens hjemmeside senest d. tirsdag d. 21. april 2020.

På kredsbestyrelsens vegne

RIKKE FRIIS

FORMAND KREDS 2

Dato og tid
28. april 2020 16:00 til
28. april 2020 21:30
Tilmeldingsfrist
21-04-2020 23:55:00
Sted
Regnbueskolen
Vadstedvej 101 8450 Hammel
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK