Kredsgeneralforsamling i kreds 2

Dato og tid
19. april 2023 15:30 til
19. april 2023 21:00
Tilmeldingsfrist
12-04-2023 23:25:00
Sted
Kaløvig Badehotel
Åstrup Strandvej 68A 8541 Skødstrup
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27208737 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Der indkaldes hermed til 

KREDSGENERALFORSAMLING

Onsdag d. 19. april 2023 Kaløvig Badehotel Åstrup Strandvej 68A, 8541 Skødstrup

Program

Kl. 15.30                  Kaffe

Kl. 16.00                  Kravopstilling til OK24 ved næstformand, Rikke Josiasen. 

                               Forslag til overenskomstforhandlingerne 2024 fra de afholdte FSL-klubmøder på kredsens skoler drøftes

Kl. 17.30                  Generalforsamling - se dagorden nedenfor

Kl. 18.30                  Middag

Ca. kl. 21.00            Generalforsamlingen afsluttes

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Valg af referent
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden
 5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af kredsnæstformand
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Fastsættelse af budget
 11. Eventuelt.

Kandidatlister til opstilling anmeldes på tilmeldingsmodulet senest 3 uger før generalforsamlingen, deadline d. 29. marts 2023. 

Forslag indsendes til kredsbestyrelsen (rikke.friis@fsl.dk) senest 3 uger før generalforsamlingen, deadline d. 29. marts 2023.

Senest 2 uger før generalforsamlingen sendes oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2022, budgetforslag for 2023 samt forslag til forretningsorden til kredsens medlemmer. 

På kredsbestyrelsens vegne

RIKKE FRIIS

FORMAND KREDS 2

 

Dato og tid
19. april 2023 15:30 til
19. april 2023 21:00
Tilmeldingsfrist
12-04-2023 23:25:00
Sted
Kaløvig Badehotel
Åstrup Strandvej 68A 8541 Skødstrup
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK