Kredsgeneralforsamling FSL kreds 1

Dato og tid
7. marts 2023 17:00 til
7. marts 2023 19:00
Tilmeldingsfrist
21-02-2023 17:00:00
Sted
Rold Stor Kro
Vælderskoven 13 9520 Skørping
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Kandidatur (kredsbestyrelsen eller revisor): send en e-mail til lars.holm@fsl.dk – når du har modtaget en kvittering, er du opstillet. Sidste frist for at melde sit kandidatur er tirsdag d. 14. februar 2023 kl. 17.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Fastsættelse af forretningsorden
4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformand og næstformand
5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
6. Fastsættelse af budget
7. Indkomne forslag
8. Valg af kredsformand
9. Valg af kredsnæstformand
10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
13. Eventuelt

Kl. 19.00 er kredsen vært ved et måltid mad.

Vel mødt

 

Dato og tid
7. marts 2023 17:00 til
7. marts 2023 19:00
Tilmeldingsfrist
21-02-2023 17:00:00
Sted
Rold Stor Kro
Vælderskoven 13 9520 Skørping
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK