Kredsgeneralforsamling Frie Skolers Lærerforening kreds 1

Dato og tid
22. marts 2022 17:00 til
22. marts 2022 19:00
Tilmeldingsfrist
22-03-2022 17:00:00
Sted
Rold Stor Kro
Vælderskoven 13 9520 Skørping
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kredsgeneralforsamling 2022
Frie Skolers Lærerforening Kreds 1

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Valg af referent
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformand og næstformand
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
 6. Fastsættelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af kredsformand
 9. Valg af kredsnæstformand
 10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 13. Evt.

Kl. 19.00 er kredsen vært ved et måltid mad.

Dato og tid
22. marts 2022 17:00 til
22. marts 2022 19:00
Tilmeldingsfrist
22-03-2022 17:00:00
Sted
Rold Stor Kro
Vælderskoven 13 9520 Skørping
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK