Kredsgeneralforsamling

Dato og tid
4. april 2024 16:00 til
4. april 2024 20:30
Tilmeldingsfrist
04-04-2024 12:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Torsdag d. 4. april 2024

Kaffe og kage ved ankomst


kl. 16-18 Gennemgang af et evt. OK-24 resultat ved foreningens formand Monica Lendal Jørgensen.

Kl. 18-18.30 Aftensmad

kl. 18.30-20.00 KREDSGENERALFORSAMLING i kreds 7


Kredsgeneralforsamlingen indledes med fælles spisning på ca 30 minutter og selve generalforsamlingen starter senest kl 18:45.

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden.
 5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kredsformand og kredsnæstformand
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Fastsættelse af budget.
 11. Eventuelt.
Det vil være muligt at afhente bestilte lærerkalendre til dette arrangement.
Dato og tid
4. april 2024 16:00 til
4. april 2024 20:30
Tilmeldingsfrist
04-04-2024 12:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK