Kredsgeneralforsamling

Dato og tid
4. marts 2020 16:30 til
4. marts 2020 21:00
Tilmeldingsfrist
26-02-2020 09:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Indkaldelse til Kredsgeneralforsamling og kravopstilling til OK21 v/næstformanden Monica Lendal Jørgensen onsdag d. 4. marts 2020 kl. 16:30 til 21:00. Generalforsamlingen finder sted på Vartov i KBH

Kære medlem af FSL kreds 7

Du inviteres hermed til Kredsgeneralforsamling onsdag d. 4. marts 2020 ​ kl. 16:30 til 21:00. Generalforsamlingen finder sted på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Program

Kl. 16:30 - 18.30 Politisk nyt v. næstformanden Monica Lendal Jørgensen

Kl. 18.30 – 19.00 Spisning

Kl. 19.00 – ca. 21.00 Generalforsamling

 Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden.
 5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kredsformand og kredsnæstformand
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Fastsættelse af budget.
 11. Eventuelt.

Vi opfordrer interesserede til at stille op til de diverse poster. Ring/skriv gerne hvis du vil vide mere om arbejdet.

Meddelelser om kandidatur og forslag til behandling på mødet indsendes til kredsbestyrelsen på mri@fsl.dk senest d. 12 februar 2020. Du kan bruge vedlagte formularer eller blot skrive en mail og angive hvilke poster du vil stille op til.

Du er selvfølgeligt også velkommen uden tilmelding, hvis ikke du vil spise med.

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2019, budgetforslag for (revideret) 2020 og 2021 samt forslag til forretningsorden ses på kredsens hjemmeside under fanen Kredsgeneralforsamling.

Har du spørgsmål, kontakt Minna på mri@fsl.dk eller tlf 50904714
eller John på john-laursen@adr.dk eller tlf 60916092

På kredsbestyrelsens vegne

Minna Riis og John Laursen

Kreds- og næstformand i FSL kreds 7

Dato og tid
4. marts 2020 16:30 til
4. marts 2020 21:00
Tilmeldingsfrist
26-02-2020 09:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK