Kredsgeneralforsamling 2024 FSL kreds 1

Dato og tid
5. marts 2024 17:00 til
5. marts 2024 19:00
Tilmeldingsfrist
20-02-2024 17:00:00
Sted
Rold Stor Kro
Vælderskoven 13 9520 Skørping
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Valg af dirigent og stemmetællere

Valg af referent

Fastsættelse af forretningsorden

Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformand og næstformand

Regnskabsaflæggelse ved kassereren

Fastsættelse af budget

Indkomne forslag

Valg af kredsformand

Valg af kredsnæstformand

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

Eventuelt

Dato og tid
5. marts 2024 17:00 til
5. marts 2024 19:00
Tilmeldingsfrist
20-02-2024 17:00:00
Sted
Rold Stor Kro
Vælderskoven 13 9520 Skørping
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK