Kredsgeneralforsamling

Dato og tid
4. april 2019 16:30 til
4. april 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
20-03-2019 09:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kære medlem af FSL kreds 7. Du inviteres hermed til Kredsgeneralforsamling torsdag d. 4. april 2019 ​ kl. 16:30 til 21:00. Generalforsamlingen finder sted på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. PROGRAM. Kl. 16:30 - 18.

Kære medlem af FSL kreds 7

Du inviteres hermed til Kredsgeneralforsamling torsdag d. 4. april 2019 ​ kl. 16:30 til 21:00. Generalforsamlingen finder sted på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

PROGRAM

Kl. 16:30 - 18.30 Oplæg v Thomas Grønnemark

Kl. 18.30 – 19.00 Spisning

Kl. 19.00 – ca. 21.00 Generalforsamling

 Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden.
 5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kredsformand og kredsnæstformand
 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Fastsættelse af budget.
 11. Eventuelt.

Vi opfordrer interesserede til at stille op til de diverse poster. Ring/skriv gerne hvis du vil vide mere om arbejdet.

Meddelelser om kandidatur og forslag til behandling på mødet indsendes til kredsbestyrelsen på mri@fsl.dk senest d. 13 marts 2019. Du kan bruge vedlagte formularer eller blot skrive en mail og angive hvilke poster du vil stille op til.

Du er selvfølgeligt også velkommen uden tilmelding, hvis ikke du vil spise med.

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2018, budgetforslag for (revideret) 2019 og 2020 samt forslag til forretningsorden ses på kredsens hjemmeside: https://www.fsl.dk/kredse/kreds-7/

Har du spørgsmål, kontakt Minna på mri@fsl.dk eller tlf 50904714
eller John på john-laursen@adr.dk eller tlf 60916092

På kredsbestyrelsens vegne

Minna Riis og John Laursen

Kreds- og næstformand i FSL kreds 7

Dato og tid
4. april 2019 16:30 til
4. april 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
20-03-2019 09:00:00
Sted
Vartov
Farvergade 27 1463 København K
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK