Kreds 2 - TR-møde: Kredsen Rundt

Dato og tid
4. september 2017 17:30 til
4. september 2017 20:00
Tilmeldingsfrist
31-08-2017 23:55:00
Sted
Jakobskolen
Næringen 100 8240 Risskov
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Frie Skolers Lærerforening kreds 2 inviterer kredsens tillidsrepræsentanter til netværk/sparringsmøde. Kredsen har på opfordring besluttet at etablere geografiske netværk i kredsen. På dette møde gennemgås og aftales retningslinjer for netværkene:

Frie Skolers Lærerforening kreds 2 inviterer kredsens tillidsrepræsentanter til netværk/sparringsmøde

Kredsen har på opfordring besluttet at etablere geografiske netværk i kredsen. På dette møde gennemgås og aftales retningslinjer for netværkene:

  • Hvem er i hvilket netværk? Hvem er netværksansvarlige?
  • Hvad skal indholdet på møderne være? Hvor og hvor ofte skal netværkene mødes?
  • Hvordan kommunikerer vi med hinanden før/under/efter møderne?

Alt dette og meget mere får du svar på på mødet. De tillidsvalgte i de fire geografiske netværk aftaler efterfølgende, hvad der skal ske i deres netværk. Så kom og hils på de andre TRer i dit netværk.

Herefter er tiden afsat til ”Kredsen Rundt”, hvor de fremmødte tillidsvalgte får mulighed for at fortælle om relevante emner fra hverdagen i mindre grupper – opdelt efter tillidshverv, skoleform og geografi.

Man kan her hente inspiration og sparring fra andre tillidsvalgte, der står i samme, lignende eller helt andre situationer. Rummet er præget af fortrolighed, så hvad man bringer ind, kommer ikke ud igen.

Det er en god idé at have forberedt, hvad man ønsker at få sparring på. Måske skal lønaftalen, opgaveoversigten, lokalaftalen på arbejdstid, personalepolitikkerne eller noget helt 5. med i tasken. 

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 31. august.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til programmet eller andet. Skriv til Rikke på rikke.friis@fsl.dk eller ring på tlf. 27208737.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes også på hjemmesiden under ”økonomi”) inden ankomst. Denne afleveres til Bjarne, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet. Vi opfordrer jer til at køre sammen, deltagerlisten sendes til de tilmeldte efter sidste tilmeldingsfrist.

Vi glæder os til at se jer alle

Kredsbestyrelsen

Dato og tid
4. september 2017 17:30 til
4. september 2017 20:00
Tilmeldingsfrist
31-08-2017 23:55:00
Sted
Jakobskolen
Næringen 100 8240 Risskov
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK