Klasseledelse - de første år i skolen

Dato og tid
23. maj 2023 09:30 til
24. maj 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
10-04-2023 09:30:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL: DKK 3950
Ikke medlem af FSL: DKK 4750
Medlem af FSL - Uden overnatning: DKK 2950
Ikke medlem af FSL - Uden overnatning: DKK 3750

Elever kommer med forskellige forudsætninger og behov, og der kan let opstå uro i klassen. Derfor er klasseledelse særdeles aktuelt, vedkommende og vigtigt at arbejde med.

Selvom nogle aspekter af klasseledelse stiller krav til ens personlige egenskaber, er klasseledelse ikke noget, man enten er født til at mestre eller ej. Man kan lære det, og man kan udvikle sin praksis. Og undersøgelser viser, at når børnehaveklasseledere og lærere er dygtige klasseledere, udvikler eleverne sig positivt og opnår bedre resultater.

På kurset arbejder vi med øvelser, redskaber og skabeloner, som du kan gå direkte hjem og anvende i dit klasselokale.

Hvad får du ud af at deltage?

Med udgangspunkt i forskning, undersøgelser og praksis får du en lang række konkrete ideer, redskaber og anvisninger til, hvordan du i praksis kan arbejde med

  • undervisningsledelse
  • læringsledelse
  • adfærds- og relationsledelse

Du får viden om og inspiration til, hvordan du:

  • tilrettelægger skoledagen med fokus på struktur og høj grad af genkendelighed, og derved øger elevernes trivsel og læring.
  • i praksis kan arbejde med at synliggøre elevernes læring.
  • styrker relationsarbejdet med eleverne – og mellem eleverne - for derved at skabe en mere dynamisk og tryg klassekultur.

På kurset får du adgang til en Padlet om klasseledelse – en vidensplatform, som du også vil kunne tilgå efter endt kursus. Her kan du finde de nyeste undersøgelser og forskningsfund om klasseledelse, praksisnære aktiviteter og relevante opgaver og materialer.

Organisering

Kurset vil være praksisnært og bestå af kortere oplæg, refleksioner, cases, øvelser, gruppedrøftelser, hjernepauser og videndeling, hvor deltagerne inddrager erfaringer fra egen undervisning.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og lærere, der arbejder i indskolingen.

Om underviseren

Kurset ledes af Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Louise har som pædagogisk konsulent og lærer igennem mange år arbejdet med klasseledelse, AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) og børns læring gennem vejledning, kurser og faglige oplæg. Hun har gennem en årrække ageret sparringspartner i et AKT-korps, som havde til opgave at rykke ud i klasser med mistrivsel blandt eleverne og voldsom uro.

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Vær opmærksom på at søge i god tid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

  • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
Dato og tid
23. maj 2023 09:30 til
24. maj 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
10-04-2023 09:30:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL: DKK 3950
Pris
Ikke medlem af FSL: DKK 4750
Pris
Medlem af FSL - Uden overnatning: DKK 2950
Pris
Ikke medlem af FSL - Uden overnatning: DKK 3750