Kaskettræf for TR, AMR og TR-suppleanter i Kreds 8

Dato og tid
17. september 2021 09:30 til
18. september 2021 13:00
Tilmeldingsfrist
12-09-2021 09:00:00
Sted
Metalskolen Jørlunde
Slagslundevej 213 3550 Slangerup
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0


Endelig kan du tilmelde dig skoleårets første kaskettræf med overnatning, hvor vi har sammensat et program, der lægger op til et tæt samarbejde mellem TR og AMR indenfor de områder, som I er fælles om at skulle løfte.

Fredag den 17. september:

9.30: Morgenmad

10.00-12.00: ”Stressforebyggelse og trivsel – hvordan hjælper vi kollegaerne efter en hård periode?” Oplæg ved Pernille Rasmussen.

Indhold i oplægget:

  • Reaktioner efter Coronaperioden
  • Hvordan højner vi trivslen og forebygger stress hos kollegaerne
  • Inspiration fra arbejdspladser der har vundet priser for trivslen og har bekæmpet stressen


12.00-13.00: Frokost

13.00-16.00: ”Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø Oplæg ved FSL-konsulent Simon Astrup.

I vil arbejde med følgende områder:

  • Den måde, som arbejdet er planlagt og tilrettelagt på.
  • De organisatoriske forhold af betydning for de ansattes arbejde.
  • Arbejdets indhold, herunder kravene i arbejdet.
  • Den måde, som arbejdet udføres på.
  • De sociale relationer i arbejdet.

 

16.00-17.00: Netværksmøder i de 3 netværk

17.00-18.00: Svømmehal og fri leg

18.30:            Middag

20.00-21.00: Quiz

Lørdag den 18. september

7.30-9.00: Morgenmad

9.00-10.00: ”Tre ting jeg tager med hjem og vil arbejde videre med”. Walk/talk med oplæg, der følges op på næste netværksmøde.

10.00-12.00: ”Nyt fra foreningen” ved Uffe Rostrup

12.00-13.00: Frokost og tak for denne gang.

 

Mange hilsner

Lykke Svarre, Kredsformand i kreds 8

Dato og tid
17. september 2021 09:30 til
18. september 2021 13:00
Tilmeldingsfrist
12-09-2021 09:00:00
Sted
Metalskolen Jørlunde
Slagslundevej 213 3550 Slangerup
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK