Generalforsamling i Kreds 3

Dato og tid
29. april 2020 16:00 til
29. april 2020 21:00
Tilmeldingsfrist
14-04-2020 23:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Der indkaldes hermed til. KREDSGENERALFORSAMLING i Kreds 3. onsdag d. 29. april 2020 på Hornstrup Kursuscenter.

Der indkaldes hermed til

KREDSGENERALFORSAMLING i Kreds 3

onsdag d. 29. april 2020 på Hornstrup Kursuscenter

PROGRAM

Kl. 16.00-18.00: Kravopstilling til overenskomstforhandlinger 2021 ved næstformand, Monica Lendal Jørgensen             

Kl. 18.00-19.00: Spisning

Kl. 19.00-21.00: Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen er, i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Valg af referent.
  3.   Fastsættelse af forretningsorden.
  4.   Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.
  5.   Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
  6.   Indkomne forslag.
  7.   Valg af kreds-næstformand
  8.   Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
  9.   Valg af 2 kredsrevisorer og 2 suppleanter
  10. a) 2. behandling af budgettet for 2020 - b)1. behandling af budgettet for 2021.
  11. Eventuelt.

Kandidater, som ønsker at opstille til valg som kredsnæstformand, kredsbestyrelsesmedlem, kredsbestyrelsessuppleant, kredsrevisor og kredsrevisorsuppleant skal anmelde sit kandidatur via tilmeldingsmodulet senest onsdag d. 8. april 2020.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt til kredsformand Rikke.Josiasen@fsl.dk senest onsdag d. 8. april.

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2019, budget for 2020 og 2021 ses på kredsens hjemmeside: www.fsl.dk/kredse/kreds-3


Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 14. april 2020.

På kredsbestyrelsens vegne

Lene Henriksen

Næstformand

Dato og tid
29. april 2020 16:00 til
29. april 2020 21:00
Tilmeldingsfrist
14-04-2020 23:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK