Generalforsamling i Kreds 3

Dato og tid
19. april 2023 16:00 til
19. april 2023 21:00
Tilmeldingsfrist
09-04-2023 23:55:00
Sted
Laugesens Have
Knivsbækvej 13 6920 Videbæk
Arrangør
Kreds 3 Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 40269452 - Mail: viwi@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Kære medlem af Kreds 3 Frie Skolers Lærerforening

Der indkaldes til

KREDSGENERALFORSAMLING I KREDS 3 onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00 på Laugesens Have ved Videbæk.

Arrangementet starter kl. 16.00 med et Kravopstillingsmøde i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. Denne del af mødet ledes af forenignens formand: Monica Lendal Jøregensen.

Kl. 18.00 er der middag, hvorefter selve generalforsamlingen begynder kl. 19.00.

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne: 
1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
2.  Valg af referent.
3.  Fastsættelse af forretningsorden.
4.  Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.
5.  Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
6.  Indkomne forslag.
7.  Valg af kredsformand (for 2 år).
8.  Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlem (for 2 år) og 2 kredsbestyrelses- suppleanter (for 1 år).
9.  Valg af 2 kredsrevisorer (for 1 år) og 2 revisorsuppleanter (for 1 år).
10. Fastsættelse af budget
11. Eventuelt.

 

Kandidater, som ønsker at stille op til valg som kredsformand, kredsbestyrelsesmedlem, kredsbestyrelsessuppleant, kredsrevisor og kredsrevisorsuppleant skal anmelde deres kandidatur via tilmeldingsmodulet senest onsdag d. 29. marts 2023.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt til kredsformand Vivian Witt på mail: viwi@fsl.dk  senest onsdag d. 29. marts 2023.

Senest 5. april kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab og budget samt indkomne forslag ses på kredsens hjemmeside: www.fsl.dk/kredse/kreds-3

Af hensyn til bespisning er den 9. april 2023 sidste frist for via NemTilmeld at tilkendegive, om man deltager i hele arrangementet med kravopstilling, middag og generalforsamling eller udelukkende deltager i generalforsamlingen.


På kredsbestyrelsens vegne 
Vivian Witt, kredsformand

Dato og tid
19. april 2023 16:00 til
19. april 2023 21:00
Tilmeldingsfrist
09-04-2023 23:55:00
Sted
Laugesens Have
Knivsbækvej 13 6920 Videbæk
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK