Generalforsamling i Kreds 3

Dato og tid
28. april 2021 19:00 til
28. april 2021 21:00
Tilmeldingsfrist
28-04-2021 08:00:00
Sted
Online - Teams
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening, Kreds 3
Tlf: 30117197 - Mail: lehe@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Der indkaldes hermed til
KREDSGENERALFORSAMLING I KREDS 3
onsdag den 28. april 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholde virtuelt på Teams

Dagsorden til generalforsamlingen er, i henhold til vedtægterne:

 1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
 2.  Valg af referent.
 3.  Fastsættelse af forretningsorden.
 4.  Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.
 5.  Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige.
 6.  Indkomne forslag.
 7.  Valg af kredsformand
 8.  Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 9.  Valg af 2 kredsrevisorer og 2 suppleanter
10  2. behandling af budget 2021 samt 1. behandling af budget 2022
11. Eventuelt.


Kandidater, som ønsker at opstille til valg som kredsformand, kredsbestyrelsesmedlem, kredsbestyrelsessuppleant, kredsrevisor og kredsrevisorsuppleant skal anmelde sit kandidatur via tilmeldingsmodulet senest onsdag d. 7. april 2021.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt til kredsformand rikke.josiasen@fsl.dk senest onsdag d. 7. april 2021.

Senest 14. april kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2020, budget for 2021 og 2022 ses på kredsens hjemmeside: www.fsl.dk/kredse/kreds-3

Du bedes senest 28. april 2021 kl. 08.00 via NemTilmeld tilkendegive, hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage med tilmelding efter 28. april kl. 08.00, kan det ske efter telefonisk henvendelse til kredsformanden. Telefonnummer findes på kredsens hjemmeside. 

Generalforsamlingens deltagere vil modtage et link til mødet kort efter tilmeldingsfristens udløb 28. april.

På kredsbestyrelsens vegne 
Lene Henriksen, Næstformand

Dato og tid
28. april 2021 19:00 til
28. april 2021 21:00
Tilmeldingsfrist
28-04-2021 08:00:00
Sted
Online - Teams
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK