Generalforsamling i kreds 2.

Dato og tid
24. april 2019 16:00 til
24. april 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
17-04-2019 22:00:00
Sted
Thorsgaard Efterskole
Wiegårdsvej 2 9500 Hobro
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Bestyrelsen i kreds 2 vil hermed gerne invitere til kredsgeneralforsamling onsdag d. 24. april 2019 på Thorsgaard Efterskole. Vi glæder os til at se jer!

 

 

Der indkaldes hermed til

 

KREDSGENERALFORSAMLING

Onsdag d. 24. april 2019, Thorsgaard Efterskole, Wiegårdsvej 2, 9500 Hobro

 

Program

Kl. 16.00-18.00        Socialt ansvar ved sekretariatschef, Henrik Wisbech

Kl. 18.00-19.30        Spisning

Kl. 19.30-ca. 21.00   Generalforsamling

 

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 

 1.        Valg af dirigent og stemmetællere
 2.        Valg af referent
 3.        Fastsættelse af forretningsorden
 4.        Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden
 5.        Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige
 6.        Indkomne forslag
 7.        Valg af kredsnæstformand
 8.        Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9.        Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10.        Behandling af budgettet for 2019
 11.        Behandling af budgettet for 2020
 12.        Evt.

 

Kandidatlister til opstilling og forslag indsendes til kredsbestyrelsen (rikke.friis@fsl.dk) senest 3 uger før generalforsamlingen, deadline d. 3. april 2019.

 

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2018, revideret budget for 2019, budgetforslag for 2020 samt forslag til forretningsorden ses på kredsens hjemmeside.

 

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker på kredsens hjemmeside senest d. onsdag d. 17. april 2019.

 

På kredsbestyrelsens vegne

 

 

 

 

 

 

Dato og tid
24. april 2019 16:00 til
24. april 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
17-04-2019 22:00:00
Sted
Thorsgaard Efterskole
Wiegårdsvej 2 9500 Hobro
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK