Generalforsamling i Frie Skolers Lærerforening kreds 5!

Dato og tid
22. april 2021 16:00 til
22. april 2021 17:30
Tilmeldingsfrist
22-04-2021 15:00:00
Sted
Digitalt
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening kreds 5
Tlf: 28925511 - Mail: rbe@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Frie Skolers Lærerforening kreds 5 inviterer hermed til digital generalforsamling torsdag d. 22/4 - 21 kl. 16.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Fastsættelse af forretningsorden
4. Beretning v. kredsformanden
5.Regnskabsaflæggelse
6.Indkomne forslag
7.Valg af kredsformand (Ricky genopstiller)
8.Valg af kredsmedlemmer (Mette og Niels genopstiller) og suppleanter
9.Valg af 2 revisorer og 2 revisor sup´er.
10. Fastsættelse af budget
11. Eventuelt

Ønsker du at stille op til nogle af de nævnte poster eller har du indkomne forslag, bedes det meddelt Ricky (rbe@fsl.dk) senest 3 uger før afholdelsen!

Den endelige kandidatliste udsendes, til alle medlemmer, senest 2 uger før afholdelsen. Regnskab og budget kan ses på kredsens hjemmeside.

Dato og tid
22. april 2021 16:00 til
22. april 2021 17:30
Tilmeldingsfrist
22-04-2021 15:00:00
Sted
Digitalt
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK