Generalforsamling

Dato og tid
23. april 2018 16:00 til
23. april 2018 21:00
Tilmeldingsfrist
18-04-2018 23:55:00
Sted
Femmøller Efterskole
Molsvej 137 8400 Ebeltoft
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Der indkaldes hermed til. KREDSGENERALFORSAMLING. Mandag d. 23. april 2018 - Femmøller Efterskole, Molsvej 137, 8400 Ebeltoft. Program. Kl. 16.00-18.

Der indkaldes hermed til

KREDSGENERALFORSAMLING

Mandag d. 23. april 2018 - Femmøller Efterskole, Molsvej 137, 8400 Ebeltoft

Program

Kl. 16.00-18.00        Gennemgang af Overenskomstforhandlinger 2018 ved                                   formand, Uffe Rostrup

Kl. 18.00-19.30        Spisning

Kl. 19.30-ca. 21.00   Generalforsamling

 

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

 

 1.        Valg af dirigent og stemmetællere
 2.        Valg af referent
 3.        Fastsættelse af forretningsorden
 4.        Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden
 5.        Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige
 6.        Indkomne forslag
 7.        Valg af kredsformand
 8.        Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9.        Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 10.        Behandling af budgettet for 2018
 11.        Behandling af budgettet for 2019
 12.        Eventuelt 

 

Kandidatlister til opstilling (findes på dette link xxx) og forslag indsendes til kredsbestyrelsen (rikke.friis@fsl.dk) senest 3 uger før generalforsamlingen, deadline d. 2. april 2018.

Senest 2 uger før generalforsamlingen kan oversigten over opstillede kandidater, regnskab 2017, revideret budget for 2018, budgetforslag for 2019 samt forslag til forretningsorden ses på kredsens hjemmeside.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker på kredsens hjemmeside senest d. mandag d. 16. april 2018.


På kredsbestyrelsens vegne

RIKKE FRIIS

FORMAND KREDS 2

 

 

 

 

Dato og tid
23. april 2018 16:00 til
23. april 2018 21:00
Tilmeldingsfrist
18-04-2018 23:55:00
Sted
Femmøller Efterskole
Molsvej 137 8400 Ebeltoft
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK