FSL's årlige kursus for børnehaveklasseledere 2018

Dato og tid
8. marts 2018 14:30 til
9. marts 2018 13:30
Tilmeldingsfrist
07-02-2018 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Tag med på dette kursus, som er særligt målrettet dig, der arbejder som børnehaveklasseleder. Indholdet er en blanding af spændende foredrag, god mad, sociale arrangementer og så årsmødet, som vil blive afholdt torsdag aften efter middagen.

Målgruppe
Børnehaveklasseledere i Frie Skolers Lærerforening

Oplægsholdere
Bolette Bom, konsulent i FSL:

 • Mig og mit arbejdsmiljø – hvilke krav kan du stille til dit arbejdsmiljø og hvad kan du gøre for at være medskaber af et godt arbejdsmiljø?
 • Bolette Bom er foreningens arbejdsmiljøkonsulent og hun vil tale om arbejdsmiljøet ud fra eksempler fra børnehaveklasseledernes udfordringer i jobbet

Martin Gertz, bevægelseskonsulent

 • Hvordan får jeg bevægelse med i min undervisning så det giver mening?
 • Martin Gertz har en tydelig passion for bevægelse og motorik og det viser han gennem simple bevægelsesøvelser, som indbefatter både brainbreaks og fagfaglig bevægelse
   

Program

Torsdag:

 • 14.30: Ankomst, indkvartering og sandwich/kaffe/kage
 • 15.00: Velkomst i salen
 • 15.15: Mig og mit arbejdsmiljø v/ Bolette Bom, FSL
 • 18.00: Middag
 • 19.15: Årsmødet

Fredag

 • 9.00: Morgensang
 • 9.10: Bevægelse v/ Martin Gertz
 • 12.30: Evaluering og tak for i år
 • 12.45: Frokost og afrejse


Dagsorden for årsmødet

 • Beretning v/formand for udvalget, Bente Sørensen
 • Valg til børnehaveklasselederudvalget: På valg er Lone Møllebro og Bente Sørensen
 • Valg af to suppleanter – nuværende: Pia Jarlhelt og Hanne Lohff
 • Aktuelt fra FSL v/ formand Uffe Rostrup – bl.a. Nyt om OK18
 • Socialt samvær og natmad
Udvalgets adresseliste kan ses her.

Praktiske oplysninger

 • Der er plads til 60 deltagere, som fordeles efter tidspunkt for tilmelding
 • FSL dækker opholds- og rejseudgifter
 • Skolen kan bevillige dig deltagelse i kurset. Tiden for deltagelse i kurset indregnes i din arbejdstid. Alternativet er, at du anmoder skolen om tjenestefrihed ved, at din tjeneste på kursusdagene bliver omlagt.
  (FSL dækker ikke længere nødvendige vikarudgifter)
 • Hvis du har emner, du ønsker belyst under formandens orientering, kan du skrive det under ”Andet” ved tilmeldingen
 • Indkvartering sker af pladshensyn på dobbeltværelse. Du har mulighed for at ønske værelsesfælle ved tilmeldingen
 • Ved kosthensyn (vegetar el.lign.), bedes du ved tilmeldingen oplyse, hvad du spiser (fisk/fugl?) eller ikke tåler
 • I stedet for frokosten fredag, kan du få en sandwich med på hjemturen. Ved kursusstart sendes en seddel rundt for ønske om henholdsvis sandwich og frokostbuffet
 • Deltager- og telefonliste (til samkørsel) udsendes efter tilmeldingsfristen


Rejseudgifter

 • Ved kursets start skal du underskrive en kvitteringsliste for deltagelse i kurset. Her kan du også bede om en rejseafregning fra kursuslederen, hvis du skal have refunderet din rejse
 • Ved samkørsel er det kun chaufføren, der får refunderet sin rejseudgift. Forsøg venligst at køre sammen
 • Ved taxakørsel fra Vejle banegård, lægger du pengene ud og får dem refunderet i receptionen ved ankomsten. Køretid ca. 20 minutter. Kig venligst efter om andre skal samme vej


På gensyn - vi glæder os til at se dig
Børnehaveklasselederudvalget


Billeder fra sidste års kursus

Dato og tid
8. marts 2018 14:30 til
9. marts 2018 13:30
Tilmeldingsfrist
07-02-2018 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK