Frie Skolers Lærerforenings årlige kursus for børnehaveklasseledere 2024

Dato og tid
14. marts 2024 13:00 til
15. marts 2024 13:00
Tilmeldingsfrist
01-02-2024 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Målgruppe
Børnehaveklasseledere i Frie Skolers Lærerforening.

Beskrivelse:
Tag med på dette kursus, som er særligt målrettet dig, der arbejder som børnehaveklasseleder. Indholdet er en blanding af spændende foredrag, god mad, sociale arrangementer og så årsmødet, som vil blive afholdt torsdag aften efter middagen.

Foredrag torsdag: Lotte Salling: Fokus på sprog og krop, social deltagelse og voksne roller

Oplægget indeholder en lang række konkrete eksempler på, hvordan vi kan aktivere børnene - legende, kropsligt og rytmisk i sprogaktiviteter, med henblik på at øge både læring og fællesskab.

Vi kigger på, hvordan vi kanaliserer bogstaver, remser og historier gennem kroppen og gør det både nemmere og sjovere at møde sproget og skriftsproget. Og hvordan vi kan bruge rytmiske og sansemotoriske aktiviteter til at løfte børnenes læring og selvværd, såvel deres generelle og i samvær med kammeraterne.

Kurset vil være en blanding af teori og praksis, samt give mulighed for at dele erfaringer og kigge på nye vinkler i forhold til klasserumsledelse og mere legende og inddragende læring.

Foredrag fredag: John Aasted Halse

Oplev en foredragsholder, der er dedikeret, og som giver stof til eftertanke.

John Aasted Halse er autoriseret psykolog, som i mange år har beskæftiget sig med børnefamiliepsykologi og socialpsykologi.

 

Han er en flittig debattør og foredragsholder, der også yder supervision og udfører konsulentopgaver. Er tidligere mangeårig formand for Børns Vilkår og har været medlem af Børneråddet. Har udgivet mange bøger, bl.a. ”Den nødvendige opdragelse”.

 

Han beskrives som en foredragsholder, der er dedikeret og som giver stof til eftertanke.

Børnehaveklasselederudvalget har truffet aftale med John Aasted Halse om at beskæftige sig

med emnerne: Robusthed, dannelse og selvværd - med særligt fokus på de 6-7-årige.

 

Program

Torsdag, den 14. marts 2024:

 • 13.00: Ankomst, indkvartering og sandwich/kaffe/kage i caféen
 • 14.00: Velkomst i Salen
 • 14.30: Lotte Salling: Fokus på sprog og krop
 • 18.00: Middag
 • 19.30: Årsmøde

Fredag, den 15. marts 2024:

 • 08.00: Morgenmad
 • 09.00: Morgensang
 • 09.15: John Aasted Halse: Robusthed, dannelse og selvværd blandt 6-7 årige
 • 12.00: Evaluering og tak for i år
 • 12.30: Frokost og afrejse
                        

Dagsorden for årsmødet

 • Beretning v/formand for udvalget, Bente Sørensen
 • Valg til børnehaveklasselederudvalget
 • Valg af to suppleanter
 • Aktuelt fra Frie Skolers Lærerforening v/ formand Monica Lendal Jørgensen
 • Socialt samvær og natmad


Udvalgets medlemmer kan ses her.


Praktiske oplysninger

 • Der er plads til 56 deltagere, som fordeles efter tidspunkt for tilmelding. Der oprettes venteliste - så husk afbud, hvis du er forhindret i at deltage i kurset. Så kan en anden få glæde af pladsen
 • Frie Skolers Lærerforening dækker opholds- og rejseudgifter 
 • Skolen kan bevillige dig deltagelse i kurset. Tiden for deltagelse i kurset indregnes i så fald i din arbejdstid. Alternativet er, at du anmoder skolen om tjenestefrihed ved, at din tjeneste på kursusdagene bliver omlagt. (Frie Skolers Lærerforening dækker ikke længere nødvendige vikarudgifter)
 • Hvis du har emner, du ønsker belyst under formandens orientering, kan du skrive det på bekræftelsessiden ved tilmeldingen i rubrikken Andet

Rejseudgifter

 • Frie Skolers Lærerforening dækker dine transportomkostninger med billigste offentlige transport eller kilometerpenge
 • På kurset kan du bede om en rejseafregning fra kursuslederen, hvis du skal have refunderet din rejse
 • Ved brug af brobizz og rejse kort afventer du månedsoversigten og markerer aktuelle rejse, eller tager et tydeligt billede af bilagene
 • Benytter du taxa fra Vejle banegård til Hornstrup Kursuscenter, påføres beløbet ligeså på rejseafregningen og bonen vedlægges
 • Alt afleveres til kursusleder eller scannes og eftersendes til tkr@fsl.dk sammen med den udfyldte og underskrevne rejseafregning


På gensyn - vi glæder os til at se dig

Børnehaveklasselederudvalget og
Vivan Holm Witt, Hovedbestyrelsen

Dato og tid
14. marts 2024 13:00 til
15. marts 2024 13:00
Tilmeldingsfrist
01-02-2024 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK