Frie Skolers Lærerforenings årlige kursus for børnehaveklasseledere 2023

Dato og tid
2. marts 2023 13:00 til
3. marts 2023 13:00
Tilmeldingsfrist
27-01-2023 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Målgruppe
Børnehaveklasseledere i Frie Skolers Lærerforening.
I år laver vi lige et nyt tiltag. Der er generelt et undertal af mandlige børnehaveklasseledere, og endnu færre som kommer til årsmødet. Derfor vil vi anbefale, at hvis du er, eller kender en mandlig børnehaveklasseleder, prikker til ham og viser ham opslaget her. På denne måde vil der være mulighed for at skabe et lille netværk af mandlige børnehaveklasseledere, hvor de kan udveksle idéer, samt udfordringer i at være en af de få mandlige børnehaveklasseledere i friskoleverdenen.

Beskrivelse:
Tag med på dette kursus, som er særligt målrettet dig, der arbejder som børnehaveklasseleder. Indholdet er en blanding af spændende foredrag, god mad, sociale arrangementer og så årsmødet, som vil blive afholdt torsdag aften efter middagen.

Foredrag torsdag: Inklusion og rummelighed - børn med mange slags hjerner (Ann E. Knudsen)
Ann E. Knudsen er kendt for sine foredrag, der kombinerer viden om neuropsykologi og hjerneforskning med praksis. Hun er lektor i dansk og psykologi og desuden forfatter, foredragsholder og konsulent.

Med udgangspunkt i overskriften “Inklusion og rummelighed - børn med mange slags hjerner” vil hun komme ind på det faktum, at der i hver klasse sidder 1-3 børn med myelinskader, milde dysfunktioner i hjernen med mere.
 
Hvad er dynamikken bag disse og hvilke tiltag virker? Desuden vil hun også komme rundt om det som undervisere hvert år møder i børnehaveklassen: Børn der ikke trives i klassen / skolen - er det umodenhed, mangler vi information fra børnehaven, er der noget i familien eller helt andre årsager? Og hvor går grænsen for sårbare børn og angste børn?
 
Workshop fredag: Rend og hop med Ida og Oliver
En praktisk orienteret workshop, hvor deltagerne får:
 • Inspiration til leg og aktiviteter til hverdag og idrætsundervisning, samt brain-/power breaks, herunder indføring i vores inspirationsmateriale. ’Tryg overgang’-materialet er desuden inddelt i kategorier med afsæt lærerplanstemaer.
 • Et teoretisk oplæg om kroppens betydning for barnets almene udvikling, samt hvordan vi kan se hverdagen med bevægelsesbriller.
Deltagerne får udleveret materiale til direkte anvendelse. Læs mere på rendoghop.dk
 

Program

Torsdag, den 2. marts 2023:

 • 13.00: Ankomst, indkvartering og sandwich/kaffe/kage i caféen
 • 14.00: Velkomst i Salen
 • 14.30: Ann E. Knudsen: Børn med mange slags hjerner
 • 16.00: Pause: mulighed for at besøge udstillere, sparring med andre deltagere, gåtur eller andet
 • 18.00: Middag
 • 19.30: Årsmøde

Fredag, den 3. marts 2023:

 • 08.00: Morgenmad
 • 09.00: Morgensang
 • 09.15: Praktisk workshop ved Rend og Hop med Ida og Oliver
 • 12.00: Evaluering og tak for i år
 • 13.00: Frokost og afrejse
                        

Dagsorden for årsmødet

 • Beretning v/formand for udvalget, Bente Sørensen
 • Valg til børnehaveklasselederudvalget.
 • Valg af to suppleanter.
 • Aktuelt fra Frie Skolers Lærerforening v/ formand Monica Lendal Jørgensen
 • Socialt samvær og natmad

Udvalgets adresseliste kan ses her.

Praktiske oplysninger

 • Der er plads til 56 deltagere, som fordeles efter tidspunkt for tilmelding. Der oprettes venteliste - så husk afbud, hvis du er forhindret i at deltage i kurset. Så kan en anden få glæde af pladsen.
 • Frie Skolers Lærerforening dækker opholds- og rejseudgifter 
 • Skolen kan bevillige dig deltagelse i kurset. Tiden for deltagelse i kurset indregnes i så fald i din arbejdstid. Alternativet er, at du anmoder skolen om tjenestefrihed ved, at din tjeneste på kursusdagene bliver omlagt. (Frie Skolers Lærerforening dækker ikke længere nødvendige vikarudgifter)
 • Hvis du har emner, du ønsker belyst under formandens orientering, kan du skrive det på bekræftelsessiden ved tilmeldingen

Rejseudgifter

 • Frie Skolers Lærerforening dækker dine transportomkostninger med billigste offentlige transport eller kilometerpenge. 
 • Ved kursets start skal du underskrive en kvitteringsliste for deltagelse i kurset. Her kan du også bede om en rejseafregning fra kursuslederen, hvis du skal have refunderet din rejse
 • Ved taxakørsel fra Vejle banegård, lægger du pengene ud og får dem refunderet i receptionen ved ankomsten. Køretid ca. 20 minutter. Kig venligst efter om andre skal samme vej


På gensyn - vi glæder os til at se dig
Børnehaveklasselederudvalget og
Vivan Holm Witt, Hovedbestyrelsen

Dato og tid
2. marts 2023 13:00 til
3. marts 2023 13:00
Tilmeldingsfrist
27-01-2023 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK