Frie Skolers Lærerforenings årlige kursus for børnehaveklasseledere 2022

Dato og tid
3. marts 2022 13:00 til
4. marts 2022 13:00
Tilmeldingsfrist
28-01-2022 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0

Målgruppe
Børnehaveklasseledere i Frie Skolers Lærerforening

Beskrivelse:
Tag med på dette kursus, som er særligt målrettet dig, der arbejder som børnehaveklasseleder. Indholdet er en blanding af spændende foredrag, god mad, sociale arrangementer og så årsmødet, som vil blive afholdt torsdag aften efter middagen.

Corona restriktioner
Ingen ved hvordan situationen ser ud, når vi kommer til marts måned. Som udgangspunkt ved vi at Hornstrup Kursuscenter overholder alle gældende Coronaregler. På dette årskursus sætter vi det samlede deltagerantal til 55 personer for at kunne sikre alle et enkeltværelse og god afstand. Såfremt der er deltagere der tilkendegiver, at de vil sove sammen – med navns nævnelse, har vi mulighed for at hæve deltagertallet.

Oplægsholdere

Connie Nissen – privatpraktiserende autoriseret ergoterapeut for børn og unge, og certificeret Theraplay terapeut:

Connie Nissen vil komme med et oplæg med fokus på børns sensoriske bearbejdning, motoriske kontrol, relationers betydning og børnehjerners behov for struktur, ro og omsorg.
Du kan læse mere på www.sansemotorik.dk.


Søren Benedikt Pedersen – Cand.psych., klinikchef og autoriseret psykolog

Søren Benedikt Pedersen vil komme med et oplæg om angsthåndtering i forhold til indskolingsbørn. Primært fokus vil være på separationsangst og specifikke fobier og konkrete redskaber til at håndtere disse situationer.
Du kan læse mere på www.cool-kids.dk.

Program

Torsdag, den 3. marts 2022:

 • 13.00 – 14.00: Ankomst, indkvartering og sandwich/kaffe/kage
 • 14.00            :  Velkomst i Salen
 • 14.15 – 17.45: Connie Nissen: Sanseintegration
 • 18.00 – 19.15: Middag
 • 15(30)           :  Årsmødet

Fredag, den 4. marts 2022:

 • 08.00 – 09.00: Morgenmad
 • 09.00             : Morgensang
 • 09.15 – 12.45: Søren Benedikt Pedersen: Cool-kids
 • 12.45 – 13.00: Evaluering og tak for i år
 • 13.00             : Frokost og afrejse
                        

Dagsorden for årsmødet

 • Beretning v/formand for udvalget, Bente Sørensen
 • Valg til børnehaveklasselederudvalget.
 • Valg af to suppleanter.
 • Aktuelt fra Frie Skolers Lærerforening v/ formand Monica Lendal Jørgensen
 • Socialt samvær og natmad

Udvalgets adresseliste kan ses her.

Praktiske oplysninger

 • Der er plads til 55 deltagere, som fordeles efter tidspunkt for tilmelding. Der oprettes venteliste - så husk afbud, hvis du er forhindret i at deltage i kurset. Så kan en anden få glæde af pladsen.
 • Frie Skolers Lærerforening dækker opholds- og rejseudgifter 
 • Skolen kan bevillige dig deltagelse i kurset. Tiden for deltagelse i kurset indregnes i så fald i din arbejdstid. Alternativet er, at du anmoder skolen om tjenestefrihed ved, at din tjeneste på kursusdagene bliver omlagt. (Frie Skolers Lærerforening dækker ikke længere nødvendige vikarudgifter)
 • Hvis du har emner, du ønsker belyst under formandens orientering, kan du skrive det under ”Andet” ved tilmeldingen

Rejseudgifter

 • Frie Skolers Lærerforening dækker dine transportomkostninger med billigste offentlige transport eller kilometerpenge. 
 • Ved kursets start skal du underskrive en kvitteringsliste for deltagelse i kurset. Her kan du også bede om en rejseafregning fra kursuslederen, hvis du skal have refunderet din rejse
 • Ved taxakørsel fra Vejle banegård, lægger du pengene ud og får dem refunderet i receptionen ved ankomsten. Køretid ca. 20 minutter. Kig venligst efter om andre skal samme vej


På gensyn - vi glæder os til at se dig
Børnehaveklasselederudvalget

Dato og tid
3. marts 2022 13:00 til
4. marts 2022 13:00
Tilmeldingsfrist
28-01-2022 23:55:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK