Formøde til Rep. 2017 og foredrag med Rasmus Willig

Dato og tid
1. november 2017 16:00 til
1. november 2017 21:00
Tilmeldingsfrist
25-10-2017 23:00:00
Sted
Kochs Skole
Skt. Johannes Allé 4 8000 Aarhus C
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer alle medlemmer i kredsen til. Formøde til repræsentantskabsmødet. Onsdag d. 1. november 2017 kl. 16.00-21.00. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Aarhus.
Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer alle medlemmer i kredsen til 

Formøde til repræsentantskabsmødet
Onsdag d. 1. november 2017 kl. 16.00-21.00
Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Aarhus

 

Repræsentantskabet er Frie Skolers Lærerforenings højeste myndighed. Det er på repræsentantskabsmødet i Nyborg, at foreningens politik, økonomi og strategi besluttes af de valgte repræsentanter.

På formødet drøfter de valgte repræsentanter og andre interesserede den skriftlige beretning (som trykkes i Frie Skoler), indkomne forslag, budget og regnskaber.

Formødet indledes med et foredrag af Rasmus Willig, som i 2016 skrev bogen "Afvæbnet Kritik", der fortæller om en historisk udvikling fra flexicurity over flexploitation til flexisme. Eller som en medvirkende sagde under bogens tilblivelse: ”Før havde vi medbestemmelse, så kom vi på medhør og nu skal vi bare være medgørlige”.

Program

Kl. 16.00-18.00           Foredrag med Rasmus Willig
Kl. 18.00-19.30           Spisning
Kl. 19.30-21.00           Debat om den skriftlige beretning og indkomne forslag i grupper

    Repræsentanter for skolerne er tillidsrepræsentanten, TR-suppleanten (på skoler med mere end 20 medlemmer) og en 3. repræsentant (på skoler med mere end 40 medlemmer). Kredsen er repræsenteret af 4 kredsrepræsentanter og kredsbestyrelsen.

Formødet er obligatorisk for de tilmeldte repræsentanter.

Vi håber naturligvis, at andre end de valgte repræsentanter har lyst til at deltage i mødet og debatten om den skriftlige beretning og de indkomne forslag.

Vi opfordrer jer til at køre sammen – deltagerliste sendes direkte pr. mail til alle tilmeldte efter sidste tilmeldingsfrist.

Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket inden ankomst (findes også på hjemmesiden under økonomi). Denne afleveres til Bjarne, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet.

På gensyn
Kredsbestyrelsen

Dato og tid
1. november 2017 16:00 til
1. november 2017 21:00
Tilmeldingsfrist
25-10-2017 23:00:00
Sted
Kochs Skole
Skt. Johannes Allé 4 8000 Aarhus C
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK