Facilitering - metoder og design af processer

Dato og tid
26. september 2022 09:30 til
27. september 2022 15:30
Tilmeldingsfrist
14-08-2022 00:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem: DKK 3950
Ikke medlem: DKK 4750

Vi har nok alle prøvet det: at være med i eller stå for møder eller udviklingsprocesser, der synes uden engageret dynamik. Det er de samme, der taler, og de samme idéer, der kommer på banen. Videndelingen eller udviklingen udebliver. Det er, som om vi er fanget i faste mønstre og autopilot.

Én måde at forsøge at imødegå denne udfordring på er gennem de faciliteringsmetoder, du anvender. På dette stærkt praksisrettede og intensive kursus vil du derfor kunne lære og træne nye metoder, du kan bringe i spil i en række forskellige sammenhænge i dit arbejde ude i din organisation. Det er alle metoder, der er nemme at gå til, ikke kræver voldsomt meget tid og som kan engagere og motivere deltagerne positivt.

Vi vil desuden se på, hvordan man ved at bruge flere af metoderne i sammenhæng kan designe processer, der kan rumme flere formål.

Endelig vil du også få feedback på din egen rolle som facilitator.

Hvad får du ud af at deltage? 

 • Indsigt i en række teknikker og metoder, du kan anvende til at facilitere effektive og meningsskabende processer til f.eks. møder, forandringsprocesser og udviklingsforløb.
 • Værktøjer til brug ifm. eksempelvis idéudvikling, identificering af problemer og løsninger, videndeling samt mødeledelse
 • Redskaber til enkle og effektive gruppeprocesser, der kan involvere og engagere alle deltagere på samme tid.
 • Feedback på din egen ageren som facilitator og sparring ift. udviklingsmuligheder
 • Styrket din evne til at spotte gruppedynamikker og din evne til at agere i uvished
 • Forståelse for styrker og udfordringer ved facilitatorpositionen

Hvad får skolen ud af, at du deltager?

 • Styrket fokus på og evne til at faciliterere forskellige samarbejdsprocesser
 • Øget psykologisk tryghed i organisationen
 • Øget bevidsthed om rolle, opgaver og ansvar som facilitator

Det siger deltagerne...

”Det var et fantastisk kursus. Kursuslederen var helt i særklasse og fik alle med. Meget meget fint! Jeg vil meget gerne tilmelde mig del 2”

”Jais var en rigtig god underviser, som med faglighed og humor kunne gøre ellers svært stof let forståeligt.”

Om underviseren
Kurset ledes af Jais Sørensen adm. direktør i Incento, der er et fællesskab af konsulenter. Jais Sørensen brænder for at øge trivsel og præstationer gennem anerkendende ledelse, coaching og meningsskabende kommunikation.

Du skal deltage, fordi facilitering er vejen til meningsfyldte udviklingsprocesser på din skole.” Jais Sørensen

Mulighed for eksamen
Hvis du ønsker det, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen og derved opnå 5 ECTS-point på valgfaget ’Ledelse og facilitering’. Faget er er en del af Diplom i Ledelse, men kan også indgå som en del af en pædagogisk diplomuddannelse. For at gå til eksamen, skal du gennemføre både kurset ’Teamsamarbejde – for tovholdere og koordinatorer’ som afvikles april 2022 samt ’Facilitering – metoder og processer’. Der er særskilt betaling i forbindelse med eksamen. Læs mere om eksamen

Målgruppe
Lærere i grundskolen, både indskoling, mellemtrinnet og udskoling, som har en faciliterende funktion. Du kan f.eks. være teamkoordinator eller tovholder.

Betingelser

 • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
 • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
 • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
Dato og tid
26. september 2022 09:30 til
27. september 2022 15:30
Tilmeldingsfrist
14-08-2022 00:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem: DKK 3950
Pris
Ikke medlem: DKK 4750