Få styr på det timeløse fag 'uddannelse og job'

Dato og tid
21. november 2017 16:30 til
21. november 2017 19:00
Tilmeldingsfrist
15-11-2017 23:00:00
Sted
Ollerup Efterskole
Svendborgvej 10 5762 Vester Skerninge
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Lær hvordan du vejleder, inddrager og engagerer eleverne i deres uddannelsesvalg.

Lær, hvordan du vejleder, inddrager og engagerer eleverne i deres uddannelsesvalg.

Bliv en inspirerende vejleder
Dette minikursus giver dig de karrierelæringsværktøjer, du skal bruge for at undervise i faget ’Uddannelse og job’. Du introduceres for karrierelæringsperspektivet og bliver rustet til at varetage din UU-opgave på spændende, inspirerende og ikke mindst professionel vis.

Hvem kan deltage på minikurset?
Kurset er for lærere på alle klassetrin. Karrierelæringsperspektivet og faget ’Uddannelse og job’ kan ses som et tværfagligt perspektiv i hele fagrækken 0.-9. klasse.

Skab motivation og refleksion med din undervisning
På dette minikursus i undervisning til faget ’Uddannelse og job’ lærer du, hvordan du tilrettelægger din undervisning, så eleverne motiveres i stedet for at blive belært. Som ordet antyder, handler karrierelæringsperspektivet om læring frem for valg. Det betyder, at eleven i højere grad skal arbejde med en forståelse af sig selv, sine erfaringer og bevægelse i uddannelsessystemet. Med karrierelæringsperspektivet som en del af din undervisning giver du eleverne et mere reflekteret grundlag at træffe deres karrierevalg på. Kurset blander teori og praksis og har et stort fokus på at aktivere værktøjerne i din hverdag. Derfor afslutter du også kurset med at tilrettelægge dit eget lille tværfaglige forløb, som kan implementeres i din undervisning med det samme.

Det lærer du på minikurset:
- Grundlæggende teoretisk introduktion til karrierelæringsperspektivet
- Hvordan du omsætter teorien til praksis
- At implementere karrierelæringsbegrebet i din undervisning uden at fjerne det faglige fokus
- Viden og værktøjer til undervisning i faget ’Uddannelse og job’
- Inspiration til inddragelse af både forældre og virksomheder
- At tilrettelægge dit eget tværfaglige uddannelse og joblæringsforløb.

Minikurserne er gratis for medlemmer af Frie Skolers Lærerforening

Dato og tid
21. november 2017 16:30 til
21. november 2017 19:00
Tilmeldingsfrist
15-11-2017 23:00:00
Sted
Ollerup Efterskole
Svendborgvej 10 5762 Vester Skerninge
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK