Få opfrisket opgaven om at skabe et godt arbejdsmiljø!

Dato og tid
19. februar 2019 15:00 til
19. februar 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
12-02-2019 22:00:00
Sted
Klank Efterskole
Skolevej 70 8464 Galten
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Følgebrev til nedenstående invitation.. Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. I inviteres hermed til et fællesmøde, hvor fokus endnu en gang er på arbejdsmiljøet på de frie skoler i kreds 2..


Følgebrev til nedenstående invitation

Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

 

I inviteres hermed til et fællesmøde, hvor fokus endnu en gang er på arbejdsmiljøet på de frie skoler i kreds 2.

 

På det fælles AMR/TR-møde, der blev afholdt på Nørbæk Efterskole i efteråret, oplevede vi et ønske fra deltagerne om et brush-up kursus for AMRerne om netop arbejdsmiljøet på de frie skoler. Et kursus, hvor fokus er på AMRerne, men som TRerne med fordel kan deltage i for derved at blive klogere på, hvordan man arbejder med arbejdsmiljøet på den enkelte skole.

 

Vi har tidligere annonceret en dato i januar, men eftersom vi havde et stort ønske om at få konsulent fra sekretariatet, Bolette Bom, til at afholde kurset, ja så har vi været nødt til at rykke mødet for at få kalenderen til at passe.

Så du skal være opmærksom på, at datoen for afholdelse af mødet er tirsdag d. 19. februar kl. 15.00-21.00 på Klank Efterskole – og IKKE d. 17. januar (der kommer du til en låst dør eller i hvert fald et tomt lokale).

 

Mødet er for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlemmer af FSL og som har anmeldt deres valg på foreningens hjemmeside: https://www.fsl.dk/medlemssider/arbejdsmiljorepraesentant/meddel-valg/

Og det samme er naturligvis gældende for tillidsrepræsentanterne.

 

Kredsen dækker kørselsudgifter, men ikke vikarudgifter. Men da der er tale om faglig opdatering, bør du have mulighed for at deltage i kurset ved omlægning af tjenesten eller brug af en lokalaftalt akkord.

  

Vi glæder os til at se jer alle på Klank Efterskole.

 

De bedste hilsner

Kredsbestyrelsen 

Dato og tid
19. februar 2019 15:00 til
19. februar 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
12-02-2019 22:00:00
Sted
Klank Efterskole
Skolevej 70 8464 Galten
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK