Få opfrisket opgaven med at skabe et godt arbejdsmiljø og tag din TR med!

Dato og tid
26. november 2019 16:00 til
26. november 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
20-11-2019 23:00:00
Sted
Onsild Idrætsefterskole
Præstemarken 7 9500 Hobro
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 27 20 87 37 - Mail: rikke.friis@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
Få opfrisket opgaven med at skabe et godt arbejdsmiljø. Man kan godt blive i tvivl, om man husker det hele. Her på kurset kan du få opfrisket om der er noget, I kan/skal have gjort hjemme på din skole.
Få opfrisket opgaven med at skabe et godt arbejdsmiljø og
tag din TR med!

 

Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 16.00-21.00
Onsild Idrætsefterskole, Præstemarken 7, 9500 Hobro

 

Som AMR og TR kan du på mødet få genopfrisket din AMR-uddannelse eller få indblik i

AMRs opgave med at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hvad er det nu AMR skal/kan og er der noget, vi mangler at få gjort derhjemme på skolen?

Der vil være fokus på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV, vold på arbejdspladsen og forebyggelse af ulykker.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget.

Efter oplægget vil der være fællesspisning efterfulgt af netværksmøder.

Konsulent fra FSL, Bolette Bom holder oplægget.

 

Dette møde er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje.

Tilmelding til mødet sker på kredsens hjemmeside:
 
https://www.fsl.dk/kredse/kreds- 2/arrangementer-i-kreds-2/

Dette skal ske senest onsdag d. 20 november af hensyn til forplejningen på mødet.

På gensyn

Kredsbestyrelsen

Dato og tid
26. november 2019 16:00 til
26. november 2019 21:00
Tilmeldingsfrist
20-11-2019 23:00:00
Sted
Onsild Idrætsefterskole
Præstemarken 7 9500 Hobro
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Standard: DKK