Digitale kompetencer - Styrk didaktikken og styr teknikken

Dato og tid
14. januar 2019 09:30 til
15. januar 2019 15:30
Tilmeldingsfrist
04-01-2019 08:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Medlem : DKK 3950
Ikke medlem: DKK 4750
Kurset har fokus på, hvordan vi som lærere kan forholde os kritisk og didaktisk reflekterende til den digitale virkelighed.

Kurset har fokus på, hvordan vi som lærere kan forholde os kritisk og didaktisk reflekterende til den digitale virkelighed. Desuden vil en stor del af kurset indeholde praktiske øvelser og være hands-on i forhold til at anvende og udnytte it-værktøjernes og internettets pædagogiske muligheder.

 

Indhold

  • Didaktisk og metodisk refleksion over brug af læringsportaler
  • Overblik over og mere optimal udnyttelse af it-værktøjer i undervisningen. Vi arbejder helt praktisk med nogle aktuelle værktøjer.
  • Google-generationens entre i klasserummet og lærerens nye udfordringer.
  • Informationssøgning på nettet med fokus på at søge, vurdere og anvende information.
  • Personlig (anonym) kortlægning af egne digitale kompetencer, og hvor du som underviser måske har brug for et løft.
  • Din lokale skoles digitale læseplan.

 

Kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, videotutorials, gruppearbejdeog fælles diskussioner med erfaringsudveksling mellem kursisterne.

 Ken Dolva er friskolelærer, pædagogisk it-vejleder og cand.pæd. i didaktik med særligt henblik på dansk (skrev speciale med titlen "Google-generationen i klasserummet").Ken er desuden kursusholder og lærebogsforfatter og var nomineret til undervisningsmiddelprisen 2016 pga. læremidlet ”Sammenspil med QR-koder - med links til instruktionsfilm”.

Betingelser:
Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
Når du tilmelder dig et FSL Lærerkursus, kan du afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
Ugen før kurset sender Frie Skolers Lærerforening deltagerlister med navne og mailadresser samt praktiske informationer vedr. kurset til de tilmeldte, således at man kan koordinere evt. samkørsel.


Bemærk at overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen. 

 

Dato og tid
14. januar 2019 09:30 til
15. januar 2019 15:30
Tilmeldingsfrist
04-01-2019 08:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Medlem : DKK 3950
Pris
Ikke medlem: DKK 4750