Bliv klædt på til den fælles prøve i naturfagene

Dato og tid
11. oktober 2023 09:30 til
12. oktober 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
28-09-2023 12:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL m. overnatning: DKK 4595
Ikke medlem af FSL m. overnatning: DKK 5450

Savner du faglig opdatering omkring den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, og ikke mindst hvordan du får din undervisning og den fælles prøve til at hænge sammen?  

På kurset her får du praksisnær viden og inspiration til, hvordan du og dine naturfagskolleger kan planlægge en fællesfaglig undervisningspraksis, der forbereder eleverne til den fælles prøveform. Og du bliver skarp på alle faser omkring afviklingen af selve prøven.

Du får blandt andet lejlighed til at gå i dybden med at kvalificere elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål samt de uddybende spørgsmål, der stilles under prøven.  

Kurset er tilrettelagt efter, at du kan “tage det hele med hjem” og sætte din viden i spil i skolens naturfaglige lærerteam. Arbejdsformen veksler mellem oplæg, små film, øvelser og sparring med både kursusleder og de andre kursister.

Hvad får du ud af at deltage? 

·  Viden om de seneste ændringer i prøvebekendtgørelse og -vejledning.

·  Overblik over faghæfternes guidelines for fællesfaglig undervisningspraksis. 

·  Forståelse for det nødvendige samspil mellem de to prøveformater - den fælles prøve og den digitale selvrettende prøve - og den daglige undervisning i naturfagene.

·  Sparring omkring din skoles praksis vedr. vejledning af eleverne, opgivelser til prøven, censorpraksis samt tilrettelæggelse af fællesfaglige undervisningsforløb.

 

Hvad får skolen ud af, at du deltager? 

·  En lærer, der er opdateret i forhold til de seneste ændringer og vejledninger til den fælles prøve i naturfag.

·  En lærer, der har haft lejlighed til at se sin skoles fællesfaglige praksis i naturfagene efter i sømmene. 

·  En lærer, der er klædt på til at opkvalificere sin skoles praksis på det fællesfaglige område i naturfagene - både til selve prøven og i forløbet på vej derhen.

Om underviseren

Kurset ledes af Christina Frausing Binau, der er konsulent i Astra - det nationale naturfagscenter og samtidig er naturfagslærer på en folkeskole i Københavnsområdet. Christina er desuden beskikket censor til den fælles naturfagsprøve og har en pædagogisk diplomuddannelse som naturfagsvejleder og en master i science undervisning. Yderligere er Christina forfatter til fagdidaktisk litteratur. 

Mulighed for støtte
Det er muligt at søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Vær opmærksom på hvornår fonden åbner for ansøgninger og søg i god tid. Sådan søger du om støtte


Betingelser

  • Fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
  • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
  • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
Dato og tid
11. oktober 2023 09:30 til
12. oktober 2023 15:30
Tilmeldingsfrist
28-09-2023 12:00:00
Sted
Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33 7100 Vejle
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: tilmelding@fsl.dk
Pris
Medlem af FSL m. overnatning: DKK 4595
Pris
Ikke medlem af FSL m. overnatning: DKK 5450