Bekæmp støj og uro i undervisningen og få et bedre arbejdsmiljø

Dato og tid
16. april 2018 09:30 til
16. april 2018 16:00
Tilmeldingsfrist
09-04-2018 23:55:00
Sted
Scandic Roskilde
Ved Ringen 2 4000 Roskilde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 1100
En temadag om arbejdsmiljø i samarbejde mellem skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening

Temadagen giver viden om og konkrete redskaber til at skabe rammer for et godt læringsmiljø på skolen, hvor uro og støj mindskes. Det er lige så væsentligt for elevernes læring og trivsel som for lærernes tilfredshed med arbejdet.

Er du presset i forvejen, kan støj og uro forværre situationen. Generende støj vil øge trætheden og betyde, at dine opgaver løses langsommere, og forhøje risikoen for, at du laver fejl. Det påvirker jobtilfredsheden og motivationen.

Det kan også betyde højere sygefravær, når uro og støj er en del af hverdagen. Erfaringer viser, at skolen har nogle handlemuligheder for at forebygge den støj, der opstår, når elever er samlet i klassen og på skolen.

Det hjælper, når hele skolen gør en målrettet og fælles indsats mod uro og forstyrrende elevadfærd. Den enkelte kan ikke stå med ansvaret selv.

Dagen veksler mellem oplæg, summeøvelser, videndeling m.m. og har et praksisnært fokus.

Målgruppe
  • ledelse
  • arbejdsmiljørepræsentanter
  • tillidsrepræsentanter

Underviser
Lene Heckmann er forfatter, foredragsholder og konsulent. Lene har arbejdet som lærer i flere år, men er i sit nuværende virke som konsulent særlig optaget af at bidrage til, at skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder målrettet med at kvalificere rammerne for, at alle lærer mest muligt.

Dato og tid
16. april 2018 09:30 til
16. april 2018 16:00
Tilmeldingsfrist
09-04-2018 23:55:00
Sted
Scandic Roskilde
Ved Ringen 2 4000 Roskilde
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 1100