AMR/TR-møde om samarbejdet mellem de tillidsvalgte

Dato og tid
24. september 2018 16:00 til
24. september 2018 21:00
Tilmeldingsfrist
19-09-2018 12:00:00
Sted
Nørbæk Efterskole
Fårupvej 12 8990 Fårup
Arrangør
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK 0
..... Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kredsen til. AMR/TR-møde om samarbejdet mellem de tillidsvalgte. Mandag d. 24. september kl. 16.00-21.00.
Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kredsen til


AMR/TR-møde om samarbejdet mellem de tillidsvalgte

Mandag d. 24. september kl. 16.00-21.00

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12, 8990 FårupKonsulent Bolette Bom holder et oplæg om samarbejdet mellem TR og AMR.

Hvor går skillelinjerne mellem de tillidsvalgtes ansvarsområder? Og hvad kan man med fordel samarbejde om?


Efter oplægget vil der være mulighed for at diskutere, hvordan samarbejdet mellem AMR og TR fungerer på de enkelte skoler. Alt efter antallet af deltagere deler vi jer op i mindre grupper efter skolestørrelse.


Dette møde er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje.

Tilmelding til mødet sker på kredsens hjemmeside https://www.fsl.dk/kredse/kreds-2/arrangementer-i-kreds-2/ senest onsdag d. 19. september af hensyn til forplejningen på mødet.

Vi opfordrer jer til at tage hinanden under armen og køre sammen – deltagerliste sendes til de tilmeldte efter sidste tilmeldingsfrist.


Det er en god idé at have udprintet, udfyldt og underskrevet en kørselsblanket (findes også på hjemmesiden under ”fakta og økonomi”) inden ankomst. Denne afleveres til Bjarne, hvorefter pengene udbetales af sekretariatet.

Husk ligeledes at medbringe originale bilag og en udfyldt udgiftsblanket, hvis du har haft udgifter til medlemsmøder på din skole.


På gensyn


Kredsbestyrelsen

Dato og tid
24. september 2018 16:00 til
24. september 2018 21:00
Tilmeldingsfrist
19-09-2018 12:00:00
Sted
Nørbæk Efterskole
Fårupvej 12 8990 Fårup
Arrangør
Frie Skolers Lærerforening
Tlf: 87469110 - Mail: fsl@fsl.dk
Pris
Standard: DKK