Kredsnyhedsbrev, marts 2021

Kredsnyhedsbrev, marts 2021

D 12. marts 2021

 

Nyhedsbrev for Kreds 8
Se nyhedsbrevet i din browser
 

Nyhedsbrev for Kreds 8


Kære medlem,

Fra på mandag den 15. marts kan alle efterskoler og højskoler se frem til at måtte åbne for deres elever igen – det er nok tiltrængt for alle.

Her i kreds 8 er det dog kun de fri grundskoler i Odsherred og Holbæk kommune, der må åbne for 9.-10. klasserne, hvor kun halvdelen af eleverne må være på skolen og modtage undervisning på samme tid. Resten af skolerne i kreds 8 ligger i Københavnsområdet, som fortsat vil skulle fjernundervises.

Jeg forstår godt, at nogle af jer må være frustrerede over situationen, hvis I fokuserer på incidenstallet. I skrivende stund er incidenstallet i Holbæk kommune 82,6, hvor der åbnes, hvorimod Halsnæs kommunes er på 16, og her har man lukket. Under denne gradvise genåbning må vi forvente, at der vil være utilfredshed med strategien.

Vigtigst må det være at fokusere på jeres elevers trivsel, jeres egen og kollegers trivsel samt at I på jeres skole bruger tiden på at planlægge, hvordan rammerne for arbejdet skal være, når I enten på mandag eller senere vender tilbage til en fysisk arbejdsdag på skolen. Jer, der har 0.-4. klasserne, har allerede fået erfaringer i praksis, som må danne et vigtigt grundlag for den videre åbning. Aftal det, der giver bedst mening på præcis jeres skole.
 

Både retningslinjer og anbefalinger forventes overholdt


Pernille Rosenkrantz-Theil har meldt klart ud, at hun forventer, at såvel retningslinjer som anbefalinger udgået fra undervisningsministeriet bliver overholdt ude på skolerne, så det holder ikke, hvis lederen på din skole ikke overholder begge dele.

Hvis du fx oplever, at du har lige så mange kontaktflader med et lige så stort antal elever som ved skoleårets start, at din ledelse forventer at samtlige ulæste timer under lockdown skal læses på den halve tid inden sommerferien eller at de flyttes til næste skoleår (sidstnævnte er ikke lovligt pga. vores årsnorm), at eleverne i samme klasse eller kontaktgruppe undtages reglerne om at stå mindst 2 meter fra hinanden under fællessang, at eleverne i SFO ikke er opdelt som i skoletiden eller lignende, så kontakt FSL herom, så vi kan orientere undervisningsministeriet og handle på dette:
Telefon: 87 46 91 10
Mail: fsl@fsl.dk
Telefontid: Man-Tors: 9.30-15.30 // Fre: 12.00 -14.30
 

Omlagt undervisning fortsætter til sommerferien


Nødundervisning hedder nu omlagt undervisning, og det er blevet meldt ud, at vi inden sommerferien ikke forventes at kunne vende tilbage til almindelig undervisning. I den sammenhæng er antallet af afgangsprøver bl.a. mindsket mv.

Det giver jer råderum til at ændre i fagrækken og lave en undervisning, der matcher corona-virkelighedens omstændigheder, samt at øge fokus på trivsel for både elever og lærere. Udnyt denne mulighed på jeres skole.
 

Til jer på efterskoler (og højskoler)


Det er skønt, at I kan komme i gang igen. Sørg for, at I på skolerne ikke kommer til at vil lave det hele på den halve tid. I det sidste kvartal af skoleåret har du som lærer krav på 32 fridage, som der ikke kan dispenseres for.

Desuden skal hviletidsbestemmelserne følges, så kontakt din TR, hvis du er i tvivl om de overholdes i dit tilfælde. Selv om I, der er lærere på højskolerne, endnu ikke arbejder under overenskomst, kan I godt begynde at øve jer på disse regler 😉
 

OK21-resultatet


Vi er kommet i hus med et meget fornuftigt resultat, hvor vi særligt kan være tilfredse med at have fået en god arbejdstidsaftale og igen kan komme til at arbejde under aftalte forhold i stedet for Lov409. OK-21 kan kaldes en vedligeholdelses-overenskomst, da den økonomiske ramme ikke er prangende men acceptabel omstændighederne taget i betragtning.

Vi har desuden opnået en seniorbonus fra 62 år på 0,8 % eller 2 fridage, sorgorlov til forældre der mister et barn under 18 år, kompetencefonden fortsætter, lønsystemet skal granskes, TR har nu krav på information om medlemmernes løn m.m.

Tilmeld dig informationsmøderne online. Find linket i bunden af dette nyhedsbrev under kommende begivenheder.

Hold hovedet højt og hjertet varmt. Foråret er i gang, så det lysner omkring os.

Mange forårshilsner
Lykke Svarre, Kredsformand i kreds 8

 

Kommende begivenheder


15-03-2021


Orienteringsmøder om resultat af OK21 + Arbejdstidsaftalen (online)
Tilmeld dig her.
 

07-04-2021


Kl. 12.00-16.00: TR-Efteruddannelse, Metalskolen Jørlunde. Tilmeld dig her.

Kl. 17.00-18.30: Kredsgeneralforsamling online i kreds 8. Tilmeld dig her. 
 
Find retningslinjerne for grund-, efter- og kostskoler her.
 
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Telefon: 87 46 91 10
Mail: fsl@fsl.dk


This email was sent to atranders@hotmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Frie Skolers Lærerforening · Ravnsøvej 6 · Risskov · Risskov 8240 · Denmark