Aktiviteter i Kreds 8: Skoleåret 2019-2020

Invitationer til nedenstående arrangementer lægges på www.fsl.dk og på vores Facebook-side 'Fsl kreds 8'.

D 15. august 2019

af Anne Mette Mungsfeldt, Næstformand

August:

 • : TR 5. Opsamling Helsinge Realskole kl. 16.
 • : KB møde. 19.30 på Hornstrup Kursuscenter.
 • -29.: KB seminar.

September:                              

 • : TR 1 + KB møde 13.00 – 19.00 på Kvikmarken Privatskole.
 • -21.: TR træf med overnatning, Metalskolen Jørlunde. Program følger.
 • : Biograftur til Big Bio, Herlev. Se filmen: ”Jeg, Daniel Blake..”

Oktober:                   

 • : KB møde.
 • Uge 43 el. 44: Netværksmøder for tillidsvalgte på grundskoler og efterskoler.

November:                                  

 • : KB møde.
 • -8.: Tr efteruddannelse samt Repræsentantskabsmøde.

December:                 

 • : KB møde.

Januar:

 • : KB møde.
 • : Medlemsarrangement – ”Markante forældre” med Rikke Yde.
 • : Pensionsmøde.                 

Februar:                    

 • : KB møde.
 • Uge 9: Netværksmøder for tillidsvalgte.

Marts:                       

 • : KB møde.
 • : Netværksmøde for tillidsvalgte på efterskoler.

April:                         

 • :TR efteruddannelse om persondatalovgivning. 13.00-16.00
 • : Kredsgeneralforsamling og nyt fra foreningen. 16.30-20.00.
 • :TR 5. Sidste modul af TR- uddannelsen.
 • : KB møde.

Maj:

 • : Fælles møde for kredsbestyrelserne i de sjællandske kredse (6, 7 og 8)

Juni:

 • : KB møde.