Kredsbestyrelsen mener...

Organiseringsgrad m.m. i Nordjylland.

D 25. september 2018

I landets nordligste FSL-kreds lykkes vi, qua en fremragende indsats af tillidsrepræsentanterne (TR), med at organisere lærerne på de frie skoler. Det kan være svært at afgøre præcist, hvor mange lærere, der arbejder på frie skoler i det nordjyske. Men de tal, vi har til rådighed, fortæller os, at vi nærmer os en organisationsgrad på 80 %. Blandt de sidste 20 % er der en forholdsvis stor andel af timelærere eller lærere med meget lav ansættelsesgrad.

Vær opmærksom på, om du står i den rigtige faglige organisation. Er du ansat på det frie skoleområde, hører du hjemme i FSL, og er du ansat i folkeskolen, hører du hjemme i DLF.

Desværre ser det knapt så godt ud, når man kigger på antallet af TR på frie skoler i det nordjyske. Kreds 1 er stadig en af de kredse med flest skoler uden TR. Kredsbestyrelsen vil gerne opfordre til, at man i lærergruppen vælger en TR. Vi tager gerne ud og drøfter de fordele, der er forbundet med at vælge en TR og forestår gerne valget af samme.