'Kredsbestyrelsen mener' vender tilbage

En nyhed fra kreds 1

D 24. april 2020

af Søren Brink Kristensen, Kredsbestyrelsesmedlem

Vi har en gammel beslutning der siger at vi i forbindelse med KB-møder skriver og publicerer (på hjemmesiden og på Facebook) et mindre indlæg under ”Foreningen mener”.

Den beslutning har vi efterfølgende afveget fra, men den begrundelse at der ikke altid har været højaktuelle emner at mene noget om.

Efter at have vendt emnet på et FNF-møde, er formand og næstformand af den opfattelse at vi bør holde fast i at lave et mindre indlæg i forbindelse med hvert KB-møde.

Vi foreslår at vi lader pennen gå på omgang, således alle medlemmer af KB laver et enkelt indlæg hver mens formand og næstformand fordeler resten mellem sig.