Kredsbestyrelsen mener

Frie Skoler tager ansvar

D 31. oktober 2019

af Søren Brink Kristensen, Kredsbestyrelsesmedlem

Den enkelte skole er ikke selv herre over, hvilke elever og forældre der banker på døren. Men det er en grundpræmis, at vi laver bedst mulig skole for de børn, der vælger netop vores skole. Dette er underordnet, om der er tale om en folkeskole eller en fri grundskole. Enhver skole tager et socialt ansvar - det er en indgroet del af det at have med børn at gøre.

Regeringen synes imidlertid at have taget patent på sandheden om elevsammensætningen i folkeskolen kontra elevsammensætningen på de frie skoler. Ofte støder man på det synspunkt, at de frie skoler er forbeholdt de rige folks børn, at vi på de frie skoler skummer fløden og efterlader folkeskolen i armod. Dette er simpelthen ikke rigtigt. Elevsammensætningen i folkeskolen er stort set identisk med elevsammensætningen på det frie skoleområde.

Men kigger man på elever fra forskellige socialklasser eller elever med behov for særlig pædagogisk støtte, er eleverne meget skævt fordelt på de forskellige frie skoler. Præcis som i folkeskolen. Men faktisk vil det være vores ganske vist udokumenterede påstand, at hvis man stikker snuden ind på en tilfældig fri skole, er chancen for at møde elever fra alle samfundslag noget større, end hvis man besøger en tilfældig folkeskole. Det er til gengæld et faktum, at frie skoler rummer et stort antal elever med behov for særlig pædagogisk støtte. Og kigger man specifikt på børn med diagnoser, forholder det sig sådan, at 14,7 % af børnene i folkeskolen har en diagnose. Tilsvarende tal for det frie skoleområde er 15,3 %.

Det er vores spinkle håb, at vores folkevalgte vil prioritere bedre rammer for en trængt grundskole. Sørge for bedre muligheder for at løfte den enkelte elev. Uanset, om eleven går på en folkeskole eller en fri skole.

De bedste hilsner

Kredsbestyrelsen

deltag i debatten