Reguleringsordningen

Reguleringsordning - JA tak

D 2. februar 2021

af Lars Holm Jensen

Af: Lars Holm Jensen

År 2020 blev på mange måder et miserabelt år. Det blev det også med hensyn til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. 

En forholdsvis stor del af lønudviklingen på det frie skoleområde bliver til netop på baggrund af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det sker via det der kaldes regulereringsordningen. Ordningen betyder, lidt groft sagt, at det offentlige arbejdsmarked lønmæssigt er bundet op på det private arbejdsmarked. At det private lønniveau ikke kan stikke af, som man ellers ser det i andre lande. 

Ordningen har historisk set været aldeles fremragende. Og dette endda formuleret af en vendelbo. Vi har på vores side af forhandlingsbordet gentagne gange måttet kæmpe for at bevare ordningen. MEDST og tidligere Moderniseringsstyrelsen har oftest gået til forhandlingerne med det formål at afskaffe ordningen, der gennem tiden har været dyr for staten. 

Hvis vi vil bevare ordningen, og det vil vi, må vi selvfølgelig også bakke op om den, når den ikke falder ud til vores fordel. Pr 1. februar udmønter ordningen således negativt. Modregnet det øvrige forhandlingsresultat ved OK18 betyder det, at den lønstigning vi skulle have haft 1. februar, bliver til en lønnedgang. Dog kun på ca. 100,- kr. pr lærer. Allerede 1. april får vi næste lønstigning fra OK18, så det bliver kun i to måneder vi oplever en minimal lønnedgang. 

Ved OK21 er et af vores krav, som den største selvfølge, at vi vil bevare reguleringsordningen.