Vinde Helsinge Friskole søger forstander

Leder
Sted
Vinde Helsinge Friskole
Vinde Helsingevej 41, Gørlev
Opslået
2. marts 2020
Ansøgningsfrist
26. april 2020
Kontakt
Anders Clausen
Tlf: 20371342 - Mail: ml@mindmill.dk
Lidt uden for landsbyen Vinde Helsinge på Vestsjælland summer det af liv – udeliv, livsglæde, fællesskab og fysisk aktivitet. Her skaber vi trykke og gode rammer for børn og unges udvikling, dannelse og læring fra vuggestue- til efter- skolealderen. Vi tilbyder et miljø præget af nærvær, dialog, gensidig respekt og høj faglighed.


 
Vi søger en forstander, som identificerer sig med vores værdier og tilgang til at drive skole og
daginstitution. På det fundament skal du sikre en fortsat velfungerende drift og fremsynet udvikling af
den samlede institution i balance med stolte traditioner.
 
Opgaven:


Vi er en velrenommeret kombineret fri- og efterskole og vuggestue/ børnehave med dygtige og dedikerede
medarbejdere og et stærkt fælles værdigrundlag. Vi bygger på det grundtvigske menneskesyn og de koldske
skoletanker.
 
Vi nyder stor lokal opbakning – en opbakning du som kommende forstander skal værne om. Søgningen til
efterskolen er så stor, at vi overvejer en udvidelse af denne afdeling.
 
Med reference til bestyrelsen får du ansvar for ledelse, drift og udvikling af den samlede institution – et ansvar
du skal løfte i tæt samspil med tre afdelingsledere. Det indebærer at sikre tværgående koordinering, samarbejde
og synergi mellem de tre institutioner.
 
Du skal:


  • * Sætte retning for den fremtidige udvikling af den samlede institution
    * Sikre et fortsat højt fagligt niveau og høj trivsel for både børn og elever samt medarbejdere
    * Prioritere et tæt og konstruktivt samspil med forældre og bestyrelse
    * Være skolens ansigt udadtil og pro?lere skolen i relevante sammenhænge
    * Sikre en velfungerende daglig drift og være garant for sikker ressourcestyring


 
Forstanderens profil:


Vi søger en synlig forstander, der indgår engageret og kompetent samspil med børn og unge, medarbejdere,
forældre, bestyrelse og eksterne interessenter. Du udviser interesse for andre, og du er en dygtig kommunikator.
 
Vi lægger vægt på, at du evner at tænke strategisk og langsigtet i udvikling af institutionen. Du skal formå at
identi?cere og omsætte udviklingsmuligheder i tæt samspil med bestyrelsen, forældrene og medarbejderne.
 
Du skal være en delegerende, tillidsfuld og anerkendende personale leder, som skaber resultater gennem
andre. Du sætter klare rammer og formår at træffe beslutninger, når relevante aktører er blevet hørt.
 
Vi forestiller os, at du er læreruddannet eller på anden måde har tilegnet dig de nødvendige kompetencer fra
grundskole-, efterskole- eller højskoleverdenen. Det er en forudsætning, at du har ledererfaring og sans for
økonomi.


Ansøgning :


Ansøgningsfrist: Søndag den 14.april 2020
 
Ansættelse :


1. august 2020 eller efter nærmere aftale
 
Løn i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv., af 16. april 2019.
 
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
 
Kontakt gerne bestyrelsesformand Anders Clausen på tele- fon 20 37 13 42 eller viceforstander Lars Allerup
Jacobsen på telefon 40 17 51 80.
 
På www.muusmann.com/stillinger ?ndes en stillings- og personpro?l med en uddybende beskrivelse af
institutionen og forstanderens opgaver og pro?l.

 

Relaterede Jobs