Vil du rådgive lærerne på de frie skoler?

Job
Andet
Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
23. april 2018
Ansøgningsfrist
7. maj 2018
Kontakt
Jette Morsing
Tlf: 87 46 91 10 - Mail: jmo@fsl.dk
Frie Skolers Lærerforening styrker den generelle medlemsrådgivning. Vi søger derfor en konsulent, der kan svare på hovedparten af de mange spørgsmål, vores medlemmer stiller.

Stillingsindhold
Sammen med erfarne kolleger står du for Frie Skolers Lærerforenings medlemsrettede sagsbehandling. Det handler om rådgivning og behandling af sager om overenskomstforhold, for eksempel arbejdstid, barsel, ferie, og de mange andre udfordringer, som vores medlemmer på frie grundskoler og efterskoler står over for.

Kvalifikationer
Den ideelle ansøger har kendskab til og erfaring med fagpolitisk arbejde og overenskomstforhold.

Du kan være jurist eller have en anden samfundsvidenskabelig uddannelse, gerne med arbejdsmarkedspolitisk eller overenskomstfaglig specialisering. Du kan være lærer/tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant med viden om fagretlige forhold, eller du kan have en anden relevant faglig baggrund.

Uanset uddannelse og erfaring tager vi det for givet, at du er engageret i det fagpolitiske område og holder dig orienteret om, hvad der rører sig både på de store samfundsmæssige/arbejdsmarkedspolitiske linjer og på den fagpolitiske udvikling.

Du skal være skarp i både mundtlig og skriftlig kommunikation, og du skal ikke mindst brænde for at give vores medlemmer den bedst mulige betjening.

Endelig skal du være god til at samarbejde med kollegerne, videndele og i det hele taget bidrage til udviklingen af Frie Skolers Lærerforenings sekretariat i både det medlemsrettede arbejde og som arbejdsplads.

Dine samarbejdsevner, din tilgang til jobbet og dine personlige egenskaber i øvrigt vil vi gerne have mulighed for at danne os et indtryk af gennem din ansøgning og en eventuel samtale.

Vilkår
Vi tilbyder en fuldtidsstilling med attraktive løn- og ansættelsesvilkår iht. overenskomst mellem Frie Skolers Lærerforening og konsulentklubben ved Frie Skolers Lærerforening.

Konsulenterne i Frie Skolers Lærerforening er ansat uden højeste tjenestetid, men med udgangspunkt i en 35 timers arbejdsuge. Pr. 1. december 2017 er den årlige start- og slutløn kr. 475.149 hhv. kr. 586.808 eksklusive det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til vores fælles pensionsordning på 16,5%. Hertil kommer en række attraktive medarbejderordninger vedrørende telefon, kantineordning mm.

En vis mødeaktivitet uden for normal arbejdstid må forventes.
Du skal bo i eller flytte til pendlerafstand fra Risskov, hvor foreningens sekretariat ligger.

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag sendes i pdf-format pr. mail til job@fsl.dk senest den 7. maj 2018 kl. 8.00. Skriv gerne konsulent i mailens emnefelt. Vi forventer at holde samtaler den 22. maj 2018.

Tiltrædelse snarest muligt.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos forhandlingschef Jette Morsing eller faglig stedfortræder Kirsten Herskind tlf. 8746 9110.

Relaterede Jobs