Vesterlund Efterskole søger forstander

Leder
Sted
Vesterlund Efterskole
Vesterlundvej 33 , Give
Opslået
6. december 2018
Ansøgningsfrist
9. januar 2019
Kontakt
Henrik Nygaard
Tlf: 27900551 - Mail: formand@vesterlund-efterskole.dk
”Gnist, Vilje og Ledelseskraft” Har du gnisten til sammen med engagerede medarbejdere og be- styrelse at sætte den retning, der styrker og udvikler unge menneskers ståsted i en global verden? Har du viljen til at bære Vesterlund Efterskole tidssvarende ind i fremtiden? Og, har du ledelseskraften til at forankre det i konkrete resultater i hverdagen? Så er DU måske vores kommende forstander. På Vesterlund Efterskole har vi store forventninger til hinanden – fagligt som menneskeligt. Vi sætter en ære i at gå forrest og sammen skabe nye tendenser. Og ja, på Vesterlund Efterskole er vi dygtige til gymnastik. Men vi er også dygtige til de boglige fag samt friluftsliv og musik, og vi har store ambitioner hele vejen rundt. Undervisning og samvær med eleverne er vores kerneopgave, og vi har plads til alle - men vi drømmer om flere drenge i elevflokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Med afsæt i vores levende hverdag får du ansvaret for at videre- udvikle og realisere de strategiske mål. Samtidig er du, i samar- bejde med medarbejdere og den øvrige ledelse, ansvarlig for at fastholde en sund økonomi og sikre den pædagogiske linie.

En af de første opgaver bliver at designe den fremtidige ledelses- mæssige organisering, med mulighed for at præge dit eget hold.

 

Faglig og ledelsesmæssig sparring er en naturlig del af dit DNA, og du er tillidsfuld og anerkendende i dit ståsted. Som nærvæ- rende og inkluderende leder er du med til at styrke samarbejdet på tværs i organisationen og har øje for trivsel og udvikling hos medarbejderne.

 

Som erfaren leder kender du vigtigheden af både at kunne lede andre og lede dig selv, og kan fremvise hvordan du tidligere har sat en strategisk retning og skabt resultater i følgeskab med andre. Du ved, hvad der rører sig i efterskoleverdenen, har fingeren på pulsen og mærker og agerer på tidens trend. Du tror på, at vi kan styrke fagligheden ved at opbygge, dyrke og udvikle strategiske partnerskaber udenfor skolen – og du har ideerne til at gøre det. Din erfaring fra foreningsliv og din interesse for gymnastikken bærer du naturligt med i dit lederskab.

 

Menneskeligt ser vi dig som

 • empatisk med en mærkbar personlighed - krydret med humor
 • autentisk og rodfæstet – også under pres
 • lydhør og ser mangfoldighed som en styrke
 • stærk i relationer og møder mennesker med smil og åbent sind
 • opmærksom på det enkelte menneske og behandler andre med respekt
 • drevet af lyst til at arbejde med og for de frie skoler

 

Ledelsesmæssigt vægter vi, at du er

 • visionær, og kreativt kan omsætte fra ord til handling
 • synlig indadtil som udadtil
 • en fremsynet leder, der formår at balancere strategisk ledelse og daglig drift
 • en tillidsvækkende og dygtig kommunikator til alle målgrupper
 • tydelig i din lederstil med evne og lyst til at lede og udvikle gennem andre
 • en personaleleder, der skaber følgeskab og kan motivere alle faggrupper på skolen
 • optaget af at udvikle, styrke og bringe medarbejdernes kom- petencer i spil 

 

Om os

Vesterlund Efterskole har 190 elever. Vi bygger på et solidt værdigrundlag, hvor vi forventer, at du sætter dit præg med respekt for den grundtvigske tankegang på stedet. Du kommer til at stå i spidsen for en mangfoldig orga- nisation med sund økonomi og en kompetent medarbejderstab på 40 ildsjæle. At drive efterskole ser vi som en livsstil, og vi nyder fællesskabet omgivet af flot natur med mulighed for friluftsliv og bevægelse med højt til loftet.

Forstanderbolig står til rådighed på skolen, og ellers ser vi gerne, at du tager bopæl indenfor rimelig afstand.

 

Det praktiske

Har du gnisten, viljen og ledelseskraften til at blive vores nye forstander, så send din ansøgning og CV til bestyrelsesformand Henrik Nygaard, mail: formand@vesterlund-efterskole.dk

Har du spørgsmål til stillingen, eller er du interesseret i en rundvisning, kan Henrik ligeledes kontaktes på telefon 27 90 05 51.

 

 • Ansøgningsfrist den 9. januar 2019
 • Ansættelse sker i henhold til fællesoverens- komst mellem Finansministeriet og Lærer- nes Centralorganisation
  • Tiltrædelse 1. august 2019
  • samtalerunde finder sted den 21. og den 22.januar, 2. samtalerunde 30. januar

 

 

Relaterede Jobs