Vester Skerninge Friskole søger viceleder

Leder
Sted
Vester Skerninge Friskole
Nyvej 7 , Vester Skerninge
Opslået
7. maj 2018
Ansøgningsfrist
1. juni 2018
Kontakt
Jens Fabricius
Tlf: 40460040 - Mail: skoleleder@vskfri.dk
Vores nuværende viceleder bliver efter sommerferien ansat i stillingen som skoleleder, så nu er der muligheden for at blive en del af ledelsesteamet på Vester Skerninge Friskole, hvor elevernes dannelse, det tætte samarbejde med forældre og den fortsatte skoleudvikling er i højsædet.

 

Vi søger:

En viceleder, der


 • - kan stå inde for skolens værdisæt og visioner og brænder for at styrke elevernes dannelse med appetit på liv og læring
  - går med lyst og ambitioner om personligt og fagligt at udvikle sig gennem strategisk - , pædagogisk - og driftsmæssig ledelse og skoleudvikling.
  - vil være i daglig ledelsesteam med skoleleder og i tæt samarbejde med SFO-leder
  - besidder en høj grad af empati og kan magte balancen mellem at understøtte og at gå forrest
  - kan processtyre fra idé til handling og opfølgning, og dermed varetage selvstændige tovholderopgaver

En viceleder, der


 • - kan udfylde rollen som afdelingsleder i overbygningen – herunder drift, udvikling, prøveafvikling og samarbejde med UU-vejleder.
  - har kendskab til arbejdet med teenageres dannelsesprojekt – f.eks. gennem efterskolearbejde

Stillingen indeholder 50% undervisning.


- nedenstående fag skal samlet set dækkes af viceleder og en anden nyopslået fuld lærerstilling. Fortæl os, hvad der ligger til dit højreben:


 • o Overbygning: fysik/kemi, biologi og geografi
  o – sekundære muligheder: tysk, historie, religion, samfundsfag, musik, idræt, valgfag
  o Mellemtrin: natur/teknik, matematik, engelsk
  o – sekundære muligheder: musik, historie, religion, samfundsfag, håndarbejde

Vi kan tilbyde:


 • • En friskole med masser af hjerte, sjæl og humor i et tæt fællesskab mellem
     230 børn, 30 ansatte og 150 familier.
  • Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed som bærende værdier
  • Mulighed for lederuddannelse til de frie grundskoler – evt. viderebygning af allerede gennemført lederuddannelse.
   

Alle ansættelser sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Vicelederens aflønning forhandles inden for intervallet 389.547 – 463.437
.
Ansøgning med CV og relevante bilag mailes –  i én pdf-fil – til skoleleder@vskfri.dk  senest mandag den 1. juni kl. 12.00, mærket ”Ny viceleder”. Samtaler uge 23. Se meget mere om os på www.vskfri.dk 
Yderligere oplysninger hos skoleleder Jens Fabricius, tlf. 4046 0040 eller viceleder Thomas Visby, tlf. 3112 5136. Eventuelle besøg på skolen kan aftales her.                                             
 

 

 

 

 

 

 

Relaterede Jobs