Studentermedhjælper til politisk organisation i Aarhus

Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
3. maj 2022
Ansøgningsfrist
16. maj 2022
Kontakt
Nils Tjell
Tlf: 51 25 73 62 - Mail: ntj@fsl.dk
Ansøgningsfrist den 16. maj.

Frie Skolers Lærerforening er fagforeningen for knap 11.000 lærere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler, efterskoler og højskoler. Frie Skolers Lærerforenings sekretariat ligger på Ravnsøvej 6 i Risskov og beskæftiger godt 40 medarbejdere. Frie Skolers Lærerforening er den eneste større faglige organisation med hovedsæde i Aarhus. Læs mere på vores hjemmeside www.fsl.dk.

Om stillingen
Hos Frie Skolers Lærerforening stiller vi store krav til vores studentermedhjælpere, og derfor skal du være dygtig. Til gengæld tilbyder vi et job med en masse spændende og relevante opgaver, der vil ruste dig til arbejdslivet, når du er færdiguddannet herunder give dig relevante erfaringer med arbejdet i en politisk organisation. Hos Frie Skolers Lærerforening løser studentermedhjælperne nemlig ikke bare de opgaver som ingen andre gider. Studentermedhjælperne er en vigtig del af sekretariatet og løser mangfoldige opgaver, hvor der er brug for forskellige kompetencer.

Du bliver en del af et studentermedhjælperteam på tre, som sammen løser en bred vifte af generalistopgaver. De tre studentermedhjælpere indgår i et tæt samarbejdende team og arbejder også tæt sammen med sekretariatets konsulenter.

For vores kommende studentermedhjælper vil nogle af de konkrete opgaver være relateret til kampagner, som omhandler løn, arbejdstid og organisering. Det vil eksempelvis dreje sig om udregning af arbejdstid og løn for lærerne ved gennemgang af lønsedler og arbejdstidsoversigter samt sammenfatning af det indsamlede data. Herudover vil du sikkert komme til at beskæftige dig med større og/eller mindre analyseopgaver og med behandling af dataudtræk samt diverse mindre delopgaver i relation til sekretariatets sagsbehandling f.eks tjek af ferieberegninger, tjek af løn ved fratræden, arkiveringsopgaver mv.  

Fælles for både store og små opgaver er, at de løses i en organisation, hvor der er kort afstand fra dig til konsulenter, politikere og ledelse i Frie Skolers Lærerforening. Sekretariatet er præget af en afslappet tone, hvor der er plads til smil, selvom vi arbejder dedikeret på at fastholde positionen som Danmarks bedste fagforeningssekretariat.

Om dig
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, fx statskundskab, økonomi eller andet og du:

  • Har en stærk analytisk sans
  • Er god til at modtage og løse forskelligartede og til tider komplekse opgaver
  • Har lyst til – og er god til - at lære nyt og sætte dig ind i nye områder
  • Behøver ikke være regnearksnørd, men det er godt, hvis tal og dataudtræk ikke skræmmer dig, og at du måske er eller har lyst til at blive bekendt med Excel o.l.
  • Har skarpe skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • Evner at arbejde både selvstændigt og i teams
  • Er engageret og spændt på at se, hvad dine kompetencer kan bruges til ”uden for murene”

Ansættelsesvilkår
Opstart hurtigst muligt (stillingen er vakant). Der tilstræbes en arbejdsuge på gennemsnitligt 10 timer ugentligt. Jobbet kan tilpasses fleksibelt i forhold til undervisning, eksamensperioder m.v., men du vil som udgangspunkt skulle arbejde på sekretariatet inden for normal arbejdstid de dage, hvor du er hos os.

Studentermedhjælpere hos Frie Skolers Lærerforening følger DJØF’s overenskomst for ansatte i staten.

Vi ser gerne, at du som udgangspunkt har mulighed for at være hos os i 1½-2 år.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, CV, eksamenspapirer og evt. andre relevante dokumenter sendes til studenterjob@fsl.dk senest mandag den 16. maj 2022 kl. 12. Send ansøgning til mailadressen ikke via Graduateland.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag 19. maj (men skal du til eksamen netop denne dag, finder vi nok ud af det).

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Nils Tjell, konsulent, på telefon 51 25 73 62, eller via mail: ntj@fsl.dk
eller vores studentermedhjælpere Matilde og Marius på hhv. mha@fsl.dk og msf@fsl.dk

 

Jeg føler, at mit arbejde er vigtigt. Man har fornemmelsen af, at ens analyser og fund rent faktisk bliver brugt som grundlag for de beslutninger der træffes. Det er enormt motiverende, at sekretariat er indstillet på at høre og gøre brug af ens synspunkter

Studentermedhjælper hos Frie Skolers Lærerforening.

Der er tid og plads til at lære. Jeg har specielt haft stor gavn af, at der har været tid til at fordybe mig i forskellige opgaver, hvorfor jeg eksempelvis har fået indgående kendskab til Excel

Studentermedhjælper hos Frie Skolers Lærerforening.

Relaterede Jobs