Skoleleder til Jelling Friskole

Leder
Sted
Jelling Friskole
Vejlevej 2, Jelling
Opslået
27. januar 2023
Ansøgningsfrist
16. februar 2023
Kontakt
Else Speyermann
Tlf: 40720565 - Mail: info@jellingfriskole.dk
EFTER 10 ÅRS ANSÆTTELSE HAR VORES FANTASTISKE SKOLELEDER BESLUTTET SIG FOR AT DRAGE UD PÅ NYE EVENTYR. VI SØGER DERFOR EN NY LEDER PR. 1. APRIL ELLER SNAREST DEREFTER; EN SKOLELEDER SOM I KRAFT AF STÆRKE MENNESKELIGE EGENSKABER MESTRER BALANCEN MELLEM INDLEVELSE OG OVERBLIK, MELLEM TRYGHED OG FORANDRING.

 
HVEM ER VI?


Jelling Friskole er en ung skole, som siden etableringen i 2013 er vokset støt, og som i dag rummer 158 elever og 20 ansatte fordelt på både skole, klub og SFO. Med afsæt i værdierne glæde, kompetencer og fællesskab vil vi uddanne verdensborgere; altså livsduelige unge mennesker, som kan se sig selv i verden og se verden i sig selv.
Vi vil være et alternativ til folkeskolen og i vores hverdagspraksis ønsker vi at udfordre og udnytte mulighederne i at være fri skole. Derfor har vi formuleret følgende fire centrale løfter:


BRED FAGLIGHED :
Vi vil en alsidig skole, hvor børnenes glæde og naturlige lyst til læring er grundlaget for undervisningen. Faglighed er mange ting, og vejene til mestring endnu flere. Det gælder om at få både hovedet, hånden og hjertet med.


SKOLEN SOM FAMILIE:
Vi vil dyrke fællesskabet på skolen og ser børn, forældre og ansatte som en del af et samlet hele; friskolefamilien. Familiebegrebet – både i det store og i det små – gennemsyrer vores praksis.


FORANKRING I LOKALSAMFUNDET :
Vi vil være en ressource i lokalsamfundet og bidrage til at styrke sammenhængskraften. Vi stiller os til rådighed for samarbejder og åbner dørene for vores medborgere.


FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED :
Vi vil tage verdensborgerens fordring alvorligt og være et sted, hvor vi praktiserer, og inspirerer til, en mere bæredygtig levevis – økonomisk, socialt og miljømæssigt.


Vi er en skole, hvor alle kender alle. Ikke mindst fordi temabaseret undervisning, og undervisning på tværs af alder og hold, fylder meget i løbet af skoleåret. Vi dyrker fællesskabet i det store og i det små, f.eks. når vi holder samling mandag, torsdag og fredag morgen eller lader de større børn støtte de små med læsningen. Skolens økonomi er sund, og medarbejderstaben engageret og tillidsfuld. Geografisk er vi placeret ganske nær togstationen i lejede bygninger hos Jelling Seminarium (UCL), som vi plejer et fortrinligt samarbejde med.


HVEM ER DU?
Vi er først og fremmest på udkig efter det rigtige menneske, som evner at stå i spidsen for vores friskole i tæt samarbejde med skolens øvrige ledelse og som tager del i undervisningen og andre fællesskabende aktiviteter. Du har selv undervisningserfaring, men det er dit store hjerte og din åbne dør, som vil sikre dig stillingen.
Måske har du konkret ledelseserfaring, men først og fremmest har du flair for relationer og er reflekteret om kompleksiteten i friskolernes ledelsesforhold.


Vi forventer, at du både kan lede med hjertet og hovedet og, at du kan lide at være i berøring med mange forskellige mennesker. Du skal være dygtig til at balancere friskolens værdier, børnenes behov, hensynet til medarbejdernes forskellige ønsker og drømme og den økonomiske og fysiske virkelighed. Du er også god til at stikke en finger i jorden og forstå skolens afsæt, ligesom du kan forene positionerne i en sammensat forældre- og elevgruppe til langsigtede sigtelinjer for skolearbejdet.


ARBEJDSOPGAVER :
Som leder af Jelling Friskole bliver du skolens ansigt både indadtil og udadtil; du bliver Jelling Friskole, den centrale kulturbærer. Det stiller store krav til dit engagement og evne til at kunne udtrykke sig:
Du har det overordnede personaleansvar for vores dygtige ansatte, og det er din opgave at skabe rum for udvikling af medarbejdernes ansvar, trivsel og engagement gennem klar og tillidsfuld ledelse. Du skaber rammer for sammentømringen af friskolefamilien i et åbent og levende møde mellem skole, elever og forældre, forankret i stærke traditioner og årets faste gang.


Du har et skarpt og nuanceret blik på elevernes læring og dannelse; på deres livsduelighed. Det kræver løbende opfølgning, samt en ledelse, der er tæt på hverdagen og medarbejderne, som tager del i undervisningen, og som aktivt deltager i aktiviteter, hvor børnene er med.


Du medvirker til at sikre, at vi lykkes med vores skoleudviklingsarbejde. Bestyrelsen har sammen med de ansatte rettet et nysgerrigt blik på vores mål og skolehverdag; både for at samle os om det, der virker, og for at udvikle på det, som trænger. Vi vil gerne se på, hvordan skolens værdier og løfter skal afspejles i undervisningen og i skoleaktiviteterne i de kommende år.


Du tager teten, når det kommer til markedsføring, PR og netværksarbejde, og ser disse discipliner som naturlige greb til at sikre fortsat vækst og konsolidering af elevtallet (20 elever pr. hold/årgang; 200 elever i alt). Også internt er du opmærksom på, at ord skaber virkelighed.


Dine arbejdsopgaver spænder i øvrigt vidt. De omfatter eksterne mødeaktiviteter og netværk. Derudover deltager du på møderne i skolebestyrelsen og fra tid til anden i elevrådet. Opgaverne omfatter også at beskrive friskolen og dens virke. Det gælder eksempelvis i undervisningsplaner og evalueringer, indhold til nyhedsbreve og hjemmeside samt undervisningsmiljøvurderinger.


Til gengæld har vi yderligere en lang række opgaver, som du ikke skal ofre nær så megen tid på, herunder bl.a. økonomi, administration, registrering og indberetning og en del øvrig drift, f.eks. klargøring til årsrapport, tilmelding til afgangsprøver etc.


HVAD KAN VI TILBYDE?
Vi er en skole med et trygt og rummeligt skolemiljø, som har viljen og lysten til at skabe et rart og godt skoleliv for alle. På tværs af forældrerepræsentanter og medarbejdergruppe er vi energisk optaget af, hvordan vi bakker op om den udvikling. Det skal støttes af god ledelse, og derfor er der mange spændende udfordringer, som venter rundt om hjørnet.
I hverdagen bliver du en del af et tæt og velfungerende ledelsesfællesskab på tre personer, som udover dig består af en administrativ viceleder og en pædagogisk souschef. Hertil kommer medarbejdergruppen på 13 lærere og 5 pædagoger. Ledelsesfællesskabet sikrer samspil, sparring og gode arbejdsdage. Vi passer på hinanden og insisterer på en sund balance mellem arbejde og fritid.


For at styrke din egen og skolens udvikling vil der endelig være rum og plads til videreuddannelse, så du også fremadrettet kan føle dig velfunderet i ledelse, læring, børns trivsel eller andre relevante emner.


ANSÆTTELSESFORLØB :
For yderligere oplysninger, herunder mulighed for besøg og rundvisning, kontakt administrativ viceskoleleder Else Speyermann på tlf. 40720565. Hæfte med overskrifter for årets temaundervisning kan rekvireres samme sted. Du er også velkommen til at kontakte formand for skolebestyrelsen Benjamin Hjort på tlf. 29727578. Du kan læse mere om vores skole på vores hjemmeside, som pt. er under revision: www.jellingfriskole.dk. Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. februar 2023.


Motiveret ansøgning og CV med relevante bilag sendes på mail til: info@jellingfriskole.dk


Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 20. februar 2023 (fra kl. 16.00) med en forventet 2. samtale torsdag den 23. februar 2023 (ligeledes fra kl. 16.00).


Kandidater, som går videre til 2. samtale, vil blive præsenteret for en case inden samtalen. Bemærk, at den kandidat, bestyrelsen vælger at indstille til stillingen, vil skulle kunne deltage og godkendes endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes søndag den 26. februar 2023 kl. 19.00.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler.

Relaterede Jobs