Skoleleder Forældreskolen Aarhus

Leder
Sted
Forældreskolen
Marselis Boulevard 17 , Aarhus C
Opslået
8. november 2019
Ansøgningsfrist
24. november 2019
Kontakt
Mette Lybeck
Tlf: 40312306 - Mail: ml@muusmann.com
Skolen søger en ny dynamisk leder, der brænder for at skabe trivsel for børn og medarbejdere, og dermed skabe det bedste udgangspunkt for dannelse og læring. Forældreskolen Aarhus er en velfungerende og succes- fuld privatskole med stærke værdier, hvor traditioner og fornyelse går hånd i hånd. Kulturen er kendetegnet ved et højt medarbejderengagement, høj faglighed samt dedikation og loyalitet. Gensidig respekt imellem ledelse, medarbejdere, børn og forældre er et helt afgørende udgangspunkt.

Som leder af Forældreskolen Aarhus er evnen til at facilitere et positivt samarbejde mellem skolens interessenter en absolut forudsætning, herunder også i en ekstern sammenhæng. Du kan som leder og menneske identificere dig med skolens kerneværdier om at sætte en høj faglig og trivselsmæssig barre for skolens elever og personale.


Opgaven:


Skolelederen skal inspirere og motivere elever og medarbejdere samt være en nærværende aktør i skolens nuværende og frem tidige udviklingsprocesser. En særlig opgave for skolelederen er at understøtte og videreudvikle de velfungerende samarbejdsrelationer på skolen i samarbejde med skolens forældre og skolens bestyrelse.

Skolen kendetegnes af en flad struktur med kort afstand mellem ledelse, medarbejdere og elever. Skolelederen er overordnet ansvarlig for den pædagogiske og strategiske ledelse af skolen og for gennem inddragelse, delegering, evaluering og opfølgning at realisere skolens mål.

Skolelederen skal sikkert og synligt kunne stå i spidsen for Forældreskolen Aarhus, være den samlende figur i alle sammenhænge, have et sikkert ledelsesmæssigt overblik og sætte en tydelig retning for skolens udvikling. Det skal være en leder, der både kan se og føre skolen sikkert ind i fremtiden, så skolen fortsat er et attraktivt skoletilbud. Skolelederen har med reference til bestyrelsen det samlede ledelsesansvar for drift og udvikling af skolen.

Forældreskolen Aarhus prioriterer samarbejde og samspil med relevante aktører. Skolen ønsker at fremstå som en kendt og synlig samt velfungerende aktør i Aarhus, hvorfor skolelederen forventes at være aktiv i netværk, som understøtter og udvikler skolens profil. Skolen ønsker, gennem en klar strategi og målrettede indsatser, at fremstå, som en skole med høj faglighed baseret på professionelle læringsfælleskaber og synlig trivsel, og derigennem danne selvstændige unge mennesker, som er klar til at begå sig på ungdomsuddannelserne.


Kompetencer:


Den nye skoleleder skal være en imødekommende og synlig leder med en involverende og delegerende ledelsesstil. Der lægges vægt på, at skolelederen, med respekt for skolens tradi- tioner og særkender, har visioner og ambitioner for den faglige og pædagogiske udvikling, herunder gerne på det naturfaglige område, som er et fokusområde for skolen.


Skolelederen skal være en uhøjtidelig og tillidsvækkende leder, der skaber resultater gennem samspil og samarbejde, der tager udgangspunkt i konstruktive tilgange, hvor relationsskabelse og en anerkendende og involverende lederstil er fremtrædende i forhold til såvel personale som elever og forældre.


Har indgående erfaring med, hvorledes moderne pædagogiske miljøer fungerer og udvikles, og med engagement kan håndtere en mangfoldighed af strategiske og praktiske ledelsesopgaver i samarbejde med den øvrige ledelse.


Skolelederen er en dygtig kommunikator – både internt og eksternt – og skal kunne sætte tydelig retning for realiseringen af skolens indsatser og målsætninger.

Der lægges vægt på, at den nye skoleleder er udadvendt og har ledelseserfaring fra skoleområdet og gerne erfaring med ledelse af ledere, eventuelt koblet med en ledelsesmæssig efteruddannelse.

Ansøgning:


Ansøgningsfrist: Søndag den 24. november 2019.

  • Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesfor- mand Karsten Rovelt-Busch, tlf. 25 17 17 53, viceskoleleder Peter Bisgaard, tlf. 25 52 10 96 eller konsulent Mette Lybeck, MUUSMANN A/S, tlf. 40 31 23 06.

  • På www.foraeldreskolen.dk og www.muusmann.com findes en stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af skolen og skoleleders opgaver og profil.

 

Forældreskolen blev oprettet i 1867 og er en privatskole, beliggende centralt i Aarhus. Skolen har 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse. Til Forældreskolen hører også SFO’en ”Lindehuset” for 0. - 3. klasse. Skolen holder til i nyrenoverede og moderne lokaler, tæt på både skov og strand.

 

Relaterede Jobs