Sct. Ib Skole & Børnehave søger en ny afdelingsleder fra august måned

Sted
Sct. Ibs Skole
Kildegade 18 , Horsens
Opslået
8. maj 2024
Ansøgningsfrist
3. juni 2024
Kontakt
Dan Ingemann Jensen
Tlf: 20 11 34 72 - Mail: dj@sctib.dk
Ansøgningsfrist 3. juni

Skolens ledelse består for øjeblikket af skolelederen, samt to afdelingsledere. Vi søger en tredje afdelingsleder til skoledelen, som skal indgå i skolens øverste ledelse. Vi søger den rigtige person til ledelsesteamet. Hvordan opgaverne endelig fordeles, får man selv indflydelse på.

Du skal kunne se dig selv som leder for følgende opgaver:

 • Sammen med de andre afdelingsledere være medansvarlig for skolens fagfordeling.
 • Personaleledelse for en afdeling – herunder afvikling af MUS.
 • Have interesse for administrative opgaver – herunder vikardækning og årsopgørelse af lærernes tid.
 • Have interesse for og kendskab til det tværfaglige samarbejde med PPR.
 • Have lyst til skoleudvikling og bringe sin viden i spil på dette område.

Som en del af skolens øverste ledelse deltager du i bestyrelsesmøderne, ligesom du bliver budgetansvarlig for dit område.

Som gældende for alle medarbejdere på Sct. Ib forventer vi, at du er loyal over for skolens værdigrundlag og derfor agerer med afsæt i dette.

Vi ser gerne, at du:

 • er ambitiøs på børnenes, medarbejdernes og Sct. Ibs vegne.
 • har et højt engagement, og kan lede på tværs af fagområder og kompetencer.
 • har øje for hele Sct. Ibs virke og udvikling, og træder naturligt i karakter.
 • har og udviser tillid til medarbejderne.
 • har stærke samarbejdskompetencer.
 • formår at udvikle samarbejdet mellem Sct. Ibs forskellige medarbejdergrupper.
 • er god til at kommunikere, både i skrift og tale.
 • har fokus på egen udvikling.
 • kan se sig selv i en omskiftelig hverdag, hvor man skal kunne træffe beslutninger.

Sct. Ibs Skole og Børnehave:

 • er en 152 år gammel katolsk skole, der bygger på det katolske livs- og menneskesyn.
 • har ca. 780 elever fra børnehave til og med 10. klassetrin.
 • beskæftiger 110 dygtige og engagerede medarbejdere.
 • sætter fællesskab, faglighed og kreativ tænkning højt.

Rammerne:

Stillingen er uden øvre arbejdstid på lederniveau med ansættelse pr. 1. august 2024.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst plus et personligt tillæg.

Rekrutteringsprocessen:

Der afholdes 1. og 2. samtale.

Der vil efter aftale blive indhentet referencer i forbindelse med 2. samtale.

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2024.
Ansøgning skal mailes til Skoleleder Dan Ingemann Jensen dj@sctib.dk, tlf. 2011 3472

Relaterede Jobs