Sankt Pauls Skole søger lærer

Lærer
Sted
Sankt Pauls Skole
Frøgårds Alle 8 , Taastrup
Opslået
8. juni 2018
Ansøgningsfrist
21. juni 2018
Kontakt
Tony Rossi Lundby
Tlf: 43320232 - Mail: sps@sanktpaulsskole.dk
Vi søger en uddannet dansklærer (mellemtrin/overbygning) pr. 1. august 2018. Vi håber dog også på at kunne få dækket et eller flere af følgende fag ind: idræt, tysk, samfundsfag eller musik. Hvis et - eller flere - af disse fag, passer ind i din fagkombination, er vi måske det rette match? Sankt Pauls Skole er en katolsk privatskole med 240 elever fordelt på 0.-9. klasse, på ét spor. Det, at vi er en forholdsvis lille skole, øger nærheden og samværet. Alle kender alle, og det giver tryghed og trivsel for elever og voksne.

Skolen ligger i dejlige grønne omgivelser, kun 5 minutters gang fra Høje Taastrup Station.
Sankt Pauls Skole er en velholdt skole, der er etableret i 1976 og bygger på det katolske livs- og menneskesyn, læs mere på www.sanktpaulsskole.dk

Vi søger en lærer, der


 • - har faglige ambitioner og pædagogiske visioner
  - har et positivt og anerkendende livs- og menneskesyn
  - er engageret og føler medansvar

Vi tilbyder


 • - en skole hvor fagligheden går hånd i hånd med tryghed og trivsel
  - en levende arbejdsplads med nærvær, traditioner, kompetente kollegaer
  - en velfungerende personalegruppe
  - en skole, hvor der er kort fra tanke til handling (hurtig kommandovej)
  - en velholdt, veldrevet og eftertragtet skole i sund udvikling
  - en skole med fokus på efteruddannelse og kursusvirksomhed
  - en skole med gode it-faciliteter, interaktive skærme i alle klasser og egen lærer-pc
  - hytteture og lejrskoler i ind- og udland
  - gensidig fleksibilitet
  - lærere der fortrinsvis underviser i deres linjefag

Stillingen er en fuldtidsstilling. Skolen ansætter personale efter kvalifikationer og ikke efter deres private overbevisning/konfession. Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC samt organisationsaftale for ledere og lærere ved frie grundskoler. Der indhentes børne- og straffeattest.
Information om Sankt Pauls Skole kan ses på skolens hjemmeside www.sanktpaulsskole.dk, og yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos skoleleder Tony Rossi Lundby på tlf. 43521959 eller 71703821.


Ansøgning med relevante oplysninger, eksamenspapir og CV mailes til Tony Rossi Lundby, sps@sanktpaulsskole.dk

Ring gerne og aftal en rundvisning og uformel samtale.


Ansøgningsfrist torsdag d. 21. juni kl. 12:00, og ansættelsessamtaler mandag og tirsdag i uge 26.

Sankt Pauls Skoles menneskesyn


 • * Ethvert menneske er godt – og elsket og villet af Gud.
  * Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets handlinger.
  * Ethvert menneske er socialt – og er således ubetinget afhængigt af gode relationer til andre mennesker.
  * Ethvert menneske er født kreativt og har evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.
  * Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt.
  … og dannelsesideal:

 • * Dannelse forudsætter grundlæggende:

 •  En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for   barnet. En indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces hvor børnene bearbejder de påvirkninger som han/hun møder i samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er barnets erfaringer og tidligere læring.

 • * Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.
  * Det enkelte barn skal have forståelse for – og indsigt i – andre religioner, nationaliteter, sprog og kulturer.
  * Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.
  * Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes.
  * Det enkelte barn skal bruge sine evner til læring, kreativitet og dygtiggørelse.
  * Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.
  * Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.
  * Det enkelte barn skal forlade skolen med faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang læring.
  * Elever fra SPS skal kunne begå sig i verden; og være dannede, høflige og empatiske.

 

 

Relaterede Jobs