Ringe Kost- og Realskole søger lærer

Lærer
Sted
Ringe Kost- og Realskole
Vestergade 27 , Ringe
Opslået
3. maj 2019
Ansøgningsfrist
20. maj 2019
Kontakt
Jakob Pedersen
Tlf: 62622080 - Mail: mk@ringekostskole.dk
Ringe Kost- og Realskole søger en lærer med tiltrædelse pr. 1. august 2019. Ringe Kost- og Realskoles tilbud retter sig mod børn og unge, der er i vanskeligheder omkring skole, familie samt kammerater, og hvis adfærd indikerer, at deres trivsel og udvikling er truet.


I skolen underviser vi i hele fagrækken, og vi vægter højt, at vores elever afslutter deres skolegang med afgangseksamen. Vi har fra 5. til 10. klasse. Der er få elever i klasserne, og der er ofte 2 undervisere - med hver sine opgaver. Herudover har vi elever med behov for specialundervisning/særligt tilrettelagt undervisning.


I vores kostafdeling hvor eleverne bor, har vi 3 huse med ca. 25 børn i hver. Her består arbejdet af tilsyn og kontaktarbejde.


Vi søger en kollega, der:


 • - har en solid erfaring med målgruppen - og kan li' den
  - har faglighed inden for tysk, naturfag og musik
  - Har erfaring med læsevejledning og DSA
  - har kendskab til systemisk/narrativ pædagogik
  - kan skabe betydningsbærende relationer til børn og unge, der ikke nødvendigvis har gode erfaringer med voksne og skolegang
  - kan bevare fokus og sigtet i samspillet med børn og unge i vanskeligheder
  - er bevidst omkring egen og andres mentale tilstand
  - formår at bevare overblikket og roen i pressede situationer
  - er skarp på at opstille og forfølge mål og delmål - og kan dokumentere det skriftligt
  - kan se både alvoren og humoren i arbejdet med børnene
  - vil og kan arbejde såvel i skolen med undervisning som efter skoletid med tilsyn i vores kostafdeling (aften/weekend)
  -  har undervisningsdifferentiering som en naturlig del af lærerarbejdet


Vi tilbyder en skole:


 • - med dejlige unger og dygtige engagerede kolleger
  - hvor anerkendelse, involvering, respekt, nysgerrighed og vedholdenhed er i fokus
  - hvor arbejdet er teamorganiseret
  -  hvor der er supervision
  -  hvor fælles efteruddannelse vægtes højt
  - hvor løn og ansættelsesvilkår er efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jakob Pedersen eller forstander Mariann Kordif for yderligere oplysninger.:

Vi afholder Åbent Hus d. 15. maj kl. 16.30. Tilmelding til mk@ringekostskole.dk.

Send din ansøgning senest d. 20. maj:
Ringe Kost- og Realskole
Att.: Mariann Kordif
Vestergade 27
5750 Ringe
Tel.: 62622080
E-mail: mk@ringekostskole.dk

Relaterede Jobs