Raagelund Efterskole søger forstander

Leder
Sted
Rågelund Efterskole
Rågelundvej 179 , Odense NØ
Opslået
11. december 2018
Ansøgningsfrist
8. januar 2019
Kontakt
Jan Christensen
Tlf: 40219934 - Mail: jc@raagelund.dk
Rågelund Efterskole søger forstander fra 1. april 2019, da vores nuværende forstander går på pension. Rågelund Efterskole er en ordblindeefterskole med 94 elever beliggende 6 km øst for Odense.

 

Vi

 • tilbyder et inspirerende skolemiljø, en skole med sund økonomi og nyere forstanderbolig

 

Du

 • holder af vores elever og forstår aldersgruppen 14 - 18 år med deres menneskelige og faglige udfordringer
 • sørger for, at eleverne bliver set og værdsat, som de er, bl.a. ved at du er synlig og tilgængelig, idet du er fysisk tilstedeværende på skolen i omfattende grad
 • har bedst mulig kontakt til den enkelte elev og elevens forældre
 • træder på alle tidspunkter i karakter som leder, internt såvel som eksternt
 • tager forstanderrollen på dig og er den naturlige taler, fortæller mv.
 • sørger for, at ”sælge skolen”, således at elevsøgningen og elevtilgangen altid er størst mulig i forhold til skolens rammer, samt at de elever, der har påbegyndt skoleopholdet, så vidt muligt fastholdes og gennemfører
 • har ansvaret for, at Rågelund Efterskole er en eftertragtet arbejdsplads
 • har viden om dysleksi samt gerne dyskalkuli og følger udviklingen på området
 • sørger for, at den undervisning og det skoleophold, der tilbydes, er det bedst mulige og i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, vedtægter og de for undervisningen gældende regler
 • har visioner og bidrager til skolens udvikling til gavn for alle skolens parter
 • har ansvaret for planlægning af skoleåret, herunder årsplan, indholdsplaner, skemalægning, planlægning af tjenestetid, efteruddannelse mv. Skoleåret planlægges i samarbejde med viceforstanderen og andre.
 • har, i forhold til det økonomiske/administrative, i samarbejde med viceforstander, sekretær, pedel og køkkenleder, ansvaret for driften. Herunder vedligeholdelse af skolens bygningsmasse, kostplanlægning, udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget, kontrol og opfølgning på samme, overholdelse af reglerne vedrørende årsregnskab, medvirken til udarbejdelse af årsregnskab i samarbejde med skolens revisor, kontakt til bank, information til- og servicering af skolens bestyrelse, orientering til skolekredsen mv.
 • er ikke alene - vi er et godt og velfungerende ”hold” bestående af 18 fastansatte, 3 timelærere, et godt vikarkorps og en velfungerende bestyrelse, som i samarbejde driver Rågelund Efterskole

Ansættelsesvilkår

 • Ansættelse sker i henhold til "Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation" med aflønning i intervallet kr. 490.305,48 – kr. 568.218,37 (okt. 2018)
 •  

Ansættelsesprocedure

 • Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen, viceforstanderen, 2 lærere og en repræsentant fra det teknisk administrative personale.
 • Yderligere oplysninger eller aftale om besøg på skolen rettes til bestyrelsesformand Jan Christensen (mobil: 40219934, email: jc@raagelund.dk).
 • Ansøgningsfrist: Ansøgning inkl. relevante bilag sendes til bestyrelsesformanden pr. mail senest tirsdag d. 8. januar 2019.
 • Alle ansøgninger behandles med diskretion.
 • Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 3 og evt. 2. runde i uge 5 senest 31. januar.

I øvrigt henvises til jobopslag på vores hjemmeside: www.raagelund.com

 

Relaterede Jobs