Odense Designakademi og Friskolen Glasværket søger forstander

Leder
Sted
Friskolen Glasværket
Ørstedsgade 28, Odense C
Opslået
10. marts 2019
Ansøgningsfrist
21. marts 2019
Kontakt
Fleur Sellerup
Tlf: 66122145 - Mail: tobias.stanek@bilka.dk
Odense Designakademi og Friskolen Glasværket søger ny forstander.

Vil du stå i spidsen for en kreativ skole med fantastiske fysiske rammer og et innovativt uddannelsesmiljø? En skole med fokus på kunst, kultur og design, hvor gøremålspædagogik er grundlaget for læring og dannelse.

Kan du være et inspirerende midtpunkt for en gruppe medarbejdere, der brænder for at skabe de bedste rammer for børn, unge og voksne, der skal have faglige udfordringer, motivation og nysgerrighed på livet? Har du tillige erfaring med at arbejde inden for de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for frie skoler, så er du måske vores kommende forstander!

Vores nuværende forstander har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor efter en ny leder, der kan videreføre arbejdet med at styre vores undervisningsmiljø sikkert igennem de næste mange års drift og udvikling.

Kombinationen af et designakademi og en friskole blev etableret i 2016, hvor Friskolen Glasværket så dagens lys på Odense Designakademi, der blev grundlagt som fagskole af Nathalie Hansen i 1910. Fra skoleåret 2018/2019 har friskolen 0.-5. Klasse, og skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra. Helt aktuelt står skolen overfor en nødvendig udvidelse med nye undervisningslokaler i de eksisterende bygninger. Denne proces har vi også et ønske om at vores nye forstander, i dialog med bestyrelsen og medarbejdere, kan stå i spidsen for.

Forstanderen har det ledelsesmæssige ansvar for de ansatte, samt for alle øvrige forhold omkring skolens drift herunder økonomi, udvikling, kommunikation og løbende kontakt med elever, forældre, offentlige myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at vores nye forstander er opmærksom på at udnytte de muligheder for synergi og gensidig inspiration der er i skolernes hverdag, og tillige formår at indgå i netværk og kommunikere vores succes med læring i et kreativt miljø.

Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg, hvor skolens medarbejdere også er repræsenteret. I udvælgelsen af den rette kandidat til stillingen vil der blive lagt stor vægt på, at den nye forstander har:

  • • Ledelseserfaring, gerne indenfor undervisningsområdet, og meget gerne erfaring med ledelse af frie og kombinerede skoler.
    • Erfaring med økonomistyring, herunder budgetlægning, løbende opfølgning og afrapportering til bestyrelse og offentlige myndigheder.
    • Kendskab til forskellige elevgrupper og meget gerne erfaring med flere af de skole- og klasseformer, der er relevante for Odense Designakademi og Friskolen Glasværket.
    • Erfaring med samarbejde og koordinering på tværs af forskellige faggrupper, der arbejder under samme organisatoriske ramme og har stor spredning i forhold til faglige og personlige kompetencer.

Vi vil lade det være op til hver enkelt ansøger at byde ind med personlige kompetencer. Ansættelsesudvalget beder derfor om, at man i sin ansøgning forholder sig til dette spørgsmål:
Hvilke personlige kompetencer har du i forhold til at være en god forstander, og hvordan kan disse komme til udtryk helt konkret?
 
Det er skolernes bestyrelse, der ansætter den nye forstander. I tilknytning til skolen er der en rummelig, charmerende og moderne lejlighed til rådighed for den nye forstander. Som udgangspunkt er der bopælspligt, men vil ikke være et springende punkt i forhandlingerne.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og LC. Stillingen aflønnes i intervallet 420.722 - 493.201 kr.  (niveau 31.3.2012)

Spørgsmål om arbejdet og hverdagen på Odense Designakademi og Friskolen Glasværket kan rettes til souschef Fleur Sellerup på tlf: 66 12 21 45 eller på mail: fleur@glasvaerket.dk

Spørgsmål om bestyrelsens overvejelser i forhold til valg af ny forstander kan rettes til bestyrelsesformand og formand for ansættelsesudvalget Tobias Stanek på mail: tobias.stanek@bilka.dk

Vi vil gerne, at du kan tiltræde den 1. maj 2019, men vi venter gerne på den rette ansøger til stillingen.

Skriftlig og motiveret ansøgning vedlagt et CV sendes senest 21. marts 2019 til formand for ansættelsesudvalget Tobias Stanek på mail: tobias.stanek@bilka.dk

Efter ansøgningsfristens udløb indkaldes et antal ansøgere til 1. Samtalerunde. Herefter udvælges de kandidater der vil blive inviteret til 2. samtalerunde.

Ansøgningsfrist d. 21 april 2019

Læs mere om Odense Designakademi på http://odensedesignakademi.dk og Friskolen Glasværket https://glasvaerket.dk, hvor en lang række dokumenter også er tilgængelige om bl.a. strategi, evaluering, udbudte fag og linjer.

Relaterede Jobs